Wit lint landingsstrand
Boek Infatuate verkrijgbaar
Militaire Inlichtingendienst
On His Majesty’s Service
Bunkervondst
Admiraliteitswerf – s’ Lands Werf –
Restauratie bunker type 630 Binnenhaven Vlissingen
Ketelmakerij
Poorten en Bruggen – Vesting Vlissingen 1831 –
De verschillende poorten en bruggen gelegen in en rond de Vesting Vlissingen -1831-
Vesting Vlissingen in 1857
Na de Engelse aanval op Vlissingen in 1809 en het vertrek van de Engelsen in 1810 heeft de Vesting Vlissingen geen oorlogsdreigingen meegemaakt. Door de status als Vesting volgt er wederom in 1857 een inspectie. Er volgt een beschrijving van de huidige toestand van de vesting.
Vlissingen gedurende de oorlogsjaren.
Te weten diverse typen laarzen met zool- en hakbeslag, hoge schoenen, de zogenaamde kistjes met extra canvas enkelstukken, in de latere jaren van de Tweede Wereldoorlog in toenemende mate gedragen. Helm- en muts emblemen van de SS en landmacht onderdelen. marine landmacht luchtmacht mensen buiten. kwartier muts met klep, in toenemende mate
Militaire Inlichtingendienst
Militaire spionage was een levensgevaarlijke bezigheid. Bij de militaire spionage ging het voornamelijk om informatie over bunkerbouw te verzamelen, vast te leggen en uit eindelijk door te spelen naar de geallieerde
Wrak Molenstrand archiefonderzoek 2018
Het Molenstrand gelegen onder aan de muur van Altena mag je gerust een strandje met een veelbewogen geschiedenis noemen. Een geschiedenis bestaande uit goede maar ook zeker mindere tijden. Oorlog en natuurrampen hebben hun sporen achtergelaten. Weggespoeld door het zeewater of bedekt onder een flinke laag zand ligt op
Wrak Molenstrand archiefonderzoek 2018
Het Molenstrand gelegen onder aan de muur van Altena mag je gerust een strandje met een veelbewogen geschiedenis noemen. Een geschiedenis bestaande uit goede maar ook zeker mindere tijden. Oorlog en natuurrampen hebben hun sporen achtergelaten. Weggespoeld door het zeewater of bedekt onder een flinke laag zand ligt op
Wrak Molenstrand archiefonderzoek 2018
Het Molenstrand gelegen onder aan de muur van Altena mag je gerust een strandje met een veelbewogen geschiedenis noemen. Een geschiedenis bestaande uit goede maar ook zeker mindere tijden. Oorlog en natuurrampen hebben hun sporen achtergelaten. Weggespoeld door het zeewater of bedekt onder een flinke laag zand ligt op
Wandelend door Vlissingen vraag ik mij weleens af hoe het eruit zou zien als vele oude panden, objecten of hoe je het ook wilt noemen er nog zouden hebben gestaan. Dit heb ik getracht weer te geven door oude en nieuwe foto’s te combineren.  
Artikel PZC over de Westpoort – juli 2017 –
Artikel PZC over de Westpoort -juli 2017 -
” Het blijft een mysterie, ik zeg nooit nooit.”
” Het blijft een mysterie, ik zeg nooit nooit.”, een uitspraak uit een van de laatste alinea’s over de Kazematten. Helemaal waar, tot op dit moment is het inderdaad een mysterie. Maar er is een kans dat er na de zomer een antwoord gaat komen op de vraag of er wel
Opleiding kustartillerie Vlissingen
Tot 1938 was Vlissingen, samen met Den Helder de plek waar de bedieningsmanschappen van de kustartillerie hun opleiding kregen. De plek in Vlissingen waar dit gebeurde was op het militaire terrein bij de Bomvrije kazerne en het gebied bij het Arsenaal. Op de dijk achter het Arsenaal stond bijvoorbeeld een
Sluitstuk Oostbeer – artikel in Den Spiegel –
Dit artikel verscheen in het tijdschrift van de Vereniging Vrienden van het MuZeeum en het Gemeentearchief Vlissingen. Jaargang 34, nummer 4 - oktober 2016 -
Organisatie luchtbescherming PZEM 1940 deel 1
Deel 1. De organisatie van de luchtbescherming is in het leven geroepen met de navolgende bedoelingen: 1 Het leven van de leden van het personeel zo goed mogelijk te beschermen tegen aanvallen uit de lucht. 2 Te trachten de elektriciteitsvoorziening zo goed en zo lang mogelijk te doen functioneren. Om
Zoals het was en hoe het nu geworden is
Zoals het was en hoe het nu geworden is. Resultaat na 27 weken van restauratie en andere werkzaamheden.
Matrosen-Ober Peters en zijn torpedo’s
De eenheid van hoofd-matroos Peters was verantwoordelijk voor het onderhoud van de torpedo’s. De geallieerde inlichtingenofficier Izzard nam Peters in de namiddag van 3 november mee terug naar de lokatie waar de torpedo’s lagen opgeslagen.
De oorlog die geen einde nam
Als kind, in de oorlogsjaren opgegroeid in Vlissingen, staan gebeurtenissen, die zich in die periode hebben voorgedaan, voor eeuwig in mijn geheugen gegrift. Die periode is bepalend gebleken voor de rest van mijn leven. Er is behoefte ontstaan om herinneringen zichtbaar en tastbaar te maken. Daar is gevolg aan gegeven op
Het verhaal van de Oostbeer Deel 1 – Intro –
Het verhaal van de Oostbeer deel 1 : vanaf de eerste plannen in 1809 tot aan de uitspraak van de gemeenteraad ( 2015 ) om de Oostbeer te restaureren . Het artikel is opgebouwd uit eerder gepubliceerde artikelen. Door nieuw opgedane kennis is hier en daar de tekst aangepast
Westbeer
" Laat zien wat verborgen is onder de stad", zo opende de PZC in juni 2014 het artikel over mijn verhaal met betrekking tot het gangenstelsel onder de Boulevard Bankert / Coosje Buskenstraat. Een ontdekkingstocht naar de 'mysterieuze ' gangen onder de Boulevards van Vlissingen. Gangen die helemaal niet zo mysterieus
Een overzicht van het werk der verzetsgroep deel 1
Omstreeks juli 1944 bereikten der leider van de verzetsgroep te Vlissingen via de contactofficieren namens het gewestelijke commando het verzoek een verzetsgroep te vormen. Deze groep zou voorlopig moeten bestaan uit 15 man. De kern zou bestaan uit ondergedoken marinepersoneel.
Vesting Vlissingen in vogelvlucht
In dit artikel laat ik zien op welke plek de Vesting zelf, en de onderdelen van de Vesting zich zouden bevinden in het huidige tijdperk.
Letters from Flushing
Tegen het eind van de maand juli 1809 vertrekken vanuit Engeland meer dan 600 schepen met aan boord zo’n 40000 militairen. Deze expeditie die bekend komt te staan onder de naam “ Grand Expedition “ heeft al eerste belangrijkste doel de vesting Vlissingen is.
Admiraliteitswerf – s’ Lands Werf –
Sinds mensenheugenis zijn er oorlogsschepen gebouwd of onderhouden in Vlissingen. Een van deze werven; de Admiraliteitswerf (1693 - 1795 ) lag aan de oostzijde van de stad. Deze werf viel onder toezicht van de Admiraliteit van Zeeland tijdens de Republiek der Zeven Verenigden Nederlanden. Samen met 4 andere Admiraliteiten binnen de Republiek verzorgde zij
Informatiebord Westbeer
Een informatiebord bij de Westbeer sluit het verhaal over de gangen af.
Popular Posts
Speuren naar oude gangen
Door een officiële gemeentelijke tekening te combineren met een Google Maps afbeelding heb ik het bestaande gangenstelsel geprojecteerd op de huidige situatie.De overlay tekening valt precies samen met de monnik op de beer, de straten, de rondingen op de boulevard. Daarom durf ik te stellen dat de gangen ook daar
Blijf op de hoogte

Laatste berichten
Editor's Choice
Editor’s choice posts.
Editor's Choice
Vlissingen werd een hel op aarde en wij hadden ‘m gecreëerd.
Journal of a soldier of the seventy-first regiment, het verhaal van een jonge soldaat die aanwezig was bij de aanval op Vlissingen. Verhaal is gebaseerd op zijn memoires opgesteld na ontslag uit militaire dienst in 1818.
Letters from Flushing
Tegen het eind van de maand juli 1809 vertrekken vanuit Engeland meer dan 600 schepen met aan boord zo’n 40000 militairen. Deze expeditie die bekend komt te staan onder de naam “ Grand Expedition “ heeft al eerste belangrijkste doel de vesting Vlissingen is.
Vervanging Centrale Keuken bombardement 1 juni 1942
Vernieling fabriekskeuken van De Schelde op 15 augustus 1943
Vernieling fabriekskeuken  De Schelde op 15 augustus 1943
Vernieling fabriekskeuken van De Schelde op 15 augustus 1943
Toestand Vlissingse havens 4 november 1944
Het rapport is gebaseerd op luchtfoto’s genomen op 4 november 1944. Aanleiding hiervoor is het in kaart brengen van de toestand van de havens. Het betreft hier dan voornamelijk de aanlegsteigers en dokken. Vermelde schade aan gebouwen wordt alleen vermeld als het gebouw een relatie heeft tot de haven. Dit
Nieuwsbrief