Gangen en schuilkelders

Vanwege de dreiging van oorlog besloot de Gemeente Vlissingen in 1939 om een onderzoek in te lassen om de Napoleontische gangen te gebruiken als schuilkelder voor de burgerbevolking.

De directeur van de Gemeentewerken , de heer C Ouwerhand, schreef in januari 1941 een verslag aan de burgemeester en wethouders van Vlissingen. Dit verslag omschrijft de kosten en hoe de gangen omgebouwd konden gaan worden tot schuilkelder.

Uit het verslag blijkt dat het niet eenvoudig was om de gangen zomaar als schuilplaats in te richten. De toegang kon niet uitmonden op de openbare weg aangezien dit het verkeer zou hinderen. De mooiste oplossing zou zijn als de toegangen uit zouden komen op de trottoirs, echter deze waren in die tijd niet aanwezig. Ook blijkt dat het stadsriool dwars door een gang liep waardoor de gang in twee delen werd verdeeld. Passeren van deze buis was niet mogelijk. Hierdoor moest de gang aan beide gangen een toegang krijgen.

De eerste toegang / uitgang was makkelijk te realiseren aangezien deze doodloopt tegen een funderingsmuur van een woning aan de Coosje Buskenstraat. De eigenaar was bereid om na het doorbreken van de funderingsmuur zijn woning als nooduitgang beschikbaar te stellen. Naast deze uitgang moesten er nog 3 toegangen gemaakt worden.

Naast het beeld van Frans Naerebout zou er een trap moeten komen die loopt naar de uiteinden van de 2 verschillende gangen ( de gang waar het riool door heen loopt ). De derde toegang zal moeten worden gemaakt in het trottoir van de toekomstige verbreding.

De heer Ouwerhand stelt ook in zijn verslag dat de toegangen niet als storende elementen aanwezig mogen zijn in het straatbeeld. Daarom gaf hij aan om de toegangen tot de gangen in tijden van vrede af te sluiten met ijzeren platen en deze in oorlogstijd weg te nemen. Om er voor te zorgen dat voetgangers niet in de openingen vallen indien de platen niet aanwezig zijn worden de toegangen omgeven door houten hekken. Dit is alleen van toepassing in oorlogstijd.

Foto’s 2x krant 1 Z/W foto die de ingang ( A) aangeeft naast het kapot geschoten beeld van Frans Naerebout 1 Kleurenfoto Met daarop aangegeven een A (oude toegang Frans Naerebout), B (toegang trottoir ) en een C ( toegang via woning ).

548386748605182 548383898605467 548383878605469

 

 

 

 

 

548383871938803548383868605470

Op deze foto’s zijn de toegangen NIET te zien. Foto is informatief. En speciale dank gaat uit naar Joep Bremmers voor het beschikbaar stellen van zijn papieren archief.

Nieuwsbrief