Vlissingen, een omsloten stad

De ligging aan zee heeft Vlissingen altijd een strategisch belang gegeven. Vanaf de 14e eeuw hebben machthebbers de stad willen beschermen. Waar eerst de bescherming nog uit dijken en wallen bestaat verandert dit in de daarop volgende eeuwen. De stad wordt ommuurd, wallen worden verhoogd en er worden grachten gegraven. De stad raakt ingesloten door de verdedigingswerken.