De aanwezigheid van de gangen heeft nog voor de nodige problemen gezorgd bij de Commando’s die op weg waren naar hun doel in de buurt van de Bomvrije kazerne. Men ontdekte de aanwezigheid van het stelsel
Het gebied rond het Betje Wolfplein neemt in vele verhalen over de bevrijding van Vlissingen een prominente plaats in. Ook leden van het Vlissingse verzet hebben meegevochten in deze omgeving. Lees het verhaal over een actie rond een school.
Omstreeks juli 1944 bereikten der leider van de verzetsgroep te Vlissingen via de contactofficieren namens het gewestelijke commando het verzoek een verzetsgroep te vormen. Deze groep zou voorlopig moeten bestaan uit 15 man. De kern zou bestaan uit ondergedoken marinepersoneel.
“Door omstandigheden ben ik eerst thans in de gelegenheid U mijn ervaringen te doen toekomen gedurende de eerste bevrijdingsdagen van de stad Vlissingen. De dag voor de bevrijding bleek er reeds een ongerustheid te heerschen onder de bewoners van Vlissingen, welke vermoedelijk veroorzaakt werd door een buitengewoon sterkte activiteit van
” Op 31 October 1944 begaf ik mij in nachtdienst. Het was akelig triestig weer. Ik kon toen niet vermoeden, dat dit een nacht zou worden, die ik nooit zou vergeten, die het einde bracht van de zoo gehate Duitsche bezetting. Twee man had zich slechts in dienst gemeld, agent
De memoires van majoor-rechercheur van der Jagt betreffende de eerste dagen van de bevrijding van Vlissingen, november 1944. Afbeeldingen van lokaties genoemd in het verslag Bronvermelding : afbeeldingen uit verslag Gemeentearchief Vlissingen, toegangen en inventarisnummers staan vermeld bij de afbeeldingen, verslag NIOD met nummer 249-0865 toevoeging 5
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Vastleggen van de gebeurtenissen gedurende de Tweede Wereldoorlog zodat dit voor de toekomst bewaart zou blijven. Dit was de opzet in de periode kort na afloop van de oorlog. 

En daar was een nieuwe organisatie voor nodig. De eerste werd als snel opgeheven na oprichting en in
Kort inlichtingen verslag over operatie Infatuate ( Vlissingen), november 1944. Verslag is deels opgesteld aan de hand van ter plekke aangetroffen Duitse documenten.
Uit : Slag om Antwerpen en de schelde 44-45, Moulton 1 November 1944, Om 05.40 uur draaiende de artillerie en nam doelen aan de flanken van Vlissingen onder vuur. Ondertussen kwam het eerste landingsvaartuig, met daarin de eerste groep commando’s die het landingsgebied moesten zuiveren van tegenstanders, aan wal. Direct gevolgd
Over de bevrijding van Walcheren ( Operation Infatuate ) zijn uitstekende boeken verschenen waarin het bombarderen van de dijken staat beschreven. Op mijn blog ga ik deze boeken niet naschrijven, maar maak ik wel gebruik van dezelfde bronnen die ik vanuit Engeland in mijn bezit heb gekregen. In dit artikel
Nieuwsbrief