En nu verder ?

” De gemeente heeft toen toegezegd een toegang beschikbaar te houden, naast het monument”, zei hij tegen mij. Nou, dit was iets wat ik niet had verwacht. Ik belde namelijk met een andere vraag, natuurlijk wel over het gangenstelsel, maar niet over deze toegang.
555307721246418
Nu heb ik uit twee verschillende bronnen vernomen dat naast het monument nog een toegang moet zijn. Afgesloten weliswaar, maar als het goed is een toegankelijke toegang.

Een tweetal pagina’s uit ” Atlas Historische Vestingwerken Zeeland” waarin de Vesting Vlissingen beschreven staat en waar ook gesproken wordt over een 80 meter lange mijngang onder de huidige boulevard Bankert.

555376461239544

          555376457906211

Nieuwsbrief