Lezen, vragen en zoeken

548423168601540Lezen, vragen en zoeken. Komt er uit een vraag een antwoord, dan ontstaat er weer een nieuwe vraag. Maar ik ga door tot dat ik duidelijkheid heb over al dan niet bestaande gangen in het vroegere verdedigingsstelsel van Vlissingen. 

Vlissingen is door de eeuwen heen een belangrijke stad geweest voor vreemde mogendheden, zowel voor Fransen alsook voor Duitse bezetters. Door de strategische ligging aan de Westerschelde had de bezetter de macht om de toegang tot de belangrijke haven Antwerpen te ontzeggen of te vrijwaarden.

Iedere keer keer werd de stad Vlissingen omgebouwd tot vesting. Een vesting die tot het uiterste verdedigd diende te worden, nooit mocht capituleren en verwoest diende te worden mocht de vesting vallen.

Napoleon besloot Vlissingen tot vesting om te bouwen na het tijdelijke verlies aan de Engelse in augustus 1809. Dit mocht volgens Napoleon nooit meer gebeuren.

Een onderdeel van het verdedigingsstelsel was de Westbeer samen met het gangenstelsel onder de Coosje Buskenstraat.

De beer zelf diende als afscheiding tussen het zoute zeewater en het brakke water van de gracht rond de stad Vlissingen. Op de beer staat een torentje ( de monnik) , die er voor zorgde dat de vijand niet over de beer kon lopen en zo de andere kant kon bereiken. De beer had aan de stadskant schietgaten waarmee de vijand bevochten kon worden.

Aan beide zijden van de beer liepen gangen die diende om ongezien vanuit de stad de vesting te bereiken maar ook waren er (mijn)gangen die ondermijnd werden om eventueel opgeblazen te kunnen worden.

Het grootste deel van de gangen bestaan niet meer. Of vernietigd door de Duitser in de periode 1940-1945 of zwaar beschadigd ( en dus verwoest) bij het uitvoeren van het Deltaplan in de jaren 80.

548435085267015 548435235267000

Nieuwsbrief