Oostbeer

De Oostbeer is net zoals de Westbeer een onderdeel geweest van Vesting Vlissingen, gebouwd in de tijd van de Franse bezetting aan het eind van de 18e eeuw.

Waar de Westbeer voor het grootste gedeelte verdwenen is ligt de Oostbeer zichtbaar langs de Commandoweg in Vlissingen.  Een object wat op de monumentenlijst staat, maar er heden ten dage  (2014) verloren en licht verwaarloost bij ligt.En dat vind ik jammer. De Oostbeer is al eens eerder gerestaureerd om het te
behouden  voor de toekomst. Het is niet dat het nu zozeer in verval raakt, maar het raakt overgroeit waardoor het monument niet tot zijn recht komt.Daarom heb ik een schrijven gericht aan de gemeente of er meer aandacht kan komen voor de Oostbeer.

Onderaan dit inleidend stukje zijn de artikelen en de foto’s te vinden zoals ik die ook al eerder gepubliceerd heb op mijn Facebook pagina.  De restauratie werkzaamheden zijn eind 2016 beëindigd .

Sluitstuk Oostbeer – artikel in Den Spiegel –
Dit artikel verscheen in het tijdschrift van de Vereniging Vrienden van het MuZeeum en het Gemeentearchief Vlissingen. Jaargang 34, nummer 4 - oktober 2016 -
Read More
Vesting Vlissingen Casantsbolwerk en Oostbeer
– Verdedigingswerk Oostbeer en omgeving – Van oudsher is Vlissingen altijd al een versterkte stad geweest. In 1489 werd Vlissingen ommuurd ter verdediging. In de daarop volgende jaren werd deze versterking steeds verder uitgebreid. Voor uitleg over de verdediging waar de Oostbeer een rol speelt moet ik naar de periode gaan
Read More
De Oostbeer moet verdwijnen
In 1975 maakte Rijkswaterstaat een begin met het versterken van de zeewering door het aanbrengen van een dijk voor de huidige zeewering. Deze zeewering zou zeewaarts komen te liggen ten opzichte van de huidige. In een krantenartikel uit juli 1975 staat vermeldt dat men van plan was de Oostbeer te
Read More
Oostbeer in het nieuws
Het is niet de eerste keer dat de Oostbeer in het nieuws is. Sinds eind jaren 70 duikt regelmatig berichtgeving op over dit monument. Wel of niet opknappen, uiteindelijk wel. Daarna raakt het wederom een beetje in verval en nu (juni 2014) het bericht over misschien openstellen.   En dan
Read More
Vandalisme ?
Door een financieel  te kort bij de gemeente (1979) gaat het plan voor restauratie van de Oostbeer niet door. Men wacht op financieel betere tijden. Dit komt het monument niet ten goede en het geheel ziet er verpauperd uit. Men vermoedt, zonder dit te kunnen bewijzen dat er delen van
Read More
Foto’s en info
De foto waarop de ‘grote’ ruimte te zien is bevindt zich in het vierkante deel van de beer. De foto van de binnenkant is richting het westen.      Opvallend is dat vanaf het midden de beer vol zit met zand. In het deel waar op de foto de B
Read More
Oostbeer in kaart gebracht
In juni 2014  stond er in de PZC een klein artikel over de Oostbeer. In dit artikel wordt gesproken over het misschien openstellen van de Oostbeer. Voordat het zover is moet er, volgens de woordvoerder van de gemeente,  eerst een analyse komen in welke staat  het monument zich momenteel bevindt.
Read More
Op de monumentenlijst
Nee, de Oostbeer zal niet op de monumentenlijst geplaatst worden schrijft de Monumentenraad begin 1978 aan Burgemeester en Wethouders. De Monumentenraad is van mening dat het object niet van toereikend algemeen belang is. Schoonheid, betekenis voor de wetenschap of volkskundige waarde ontbreekt. Ondanks deze tegenvaller besluit de gemeente de Oostbeer
Read More
Restauratie Oostbeer
Restauratie van de Oostbeer. Een nieuw jaar, een nieuw begin zal men gedacht hebben bij de gemeente Vlissingen als er in januari 1979  toestemming wordt gegeven om een definitieve kostenraming en restauratieplan op te stellen. Aan het eind van het jaar ’79 komt er een kostenraming en een schetsplan. De
Read More
Gemeenteraad eist restauratie
Het krantenartikel vertelt het verhaal, daar heb ik niks aan toe te voegen.   Artikel afkomstig uit de PZC 13 maart 2015
Read More
Underground Oostbeer – 2015 –
De Oostbeer bezocht, en kruipend over hopen met aarde de beer verder verkend. Blijkbaar was er na 1978 niemand meer zo ver de beer in geweest. Geeft toch een apart gevoel dat ik gezien heb wat voor anderen verborgen is. Maar hopelijk komt hier in de toekomst verandering in. Het
Read More
Oostbeer: wat het was, nu niet meer en nooit meer zal worden.
De Oostbeer en omgeving, zijn unieke mijnsysteem. In opdracht van Keizer Napoleon vernieuwd en versterkt, persoonlijk door hem geïnspecteerd. En kijk nu wat er van is overgebleven. Laten we een kleine rondleiding doen.
Read More
Vlissingen mag trots zijn op de Oostbeer
Maandag 15 februari werd er op Omroep Zeeland een item gepubliceerd met betrekking tot het opknappen van de Oostbeer.
Read More
Oostbeer in juli open voor publiek – Vlissingse Bode –
Artikel in de Vlissingse Bode over de Oostbeer
Read More
Nieuwsbrief