De Oostbeer is net zoals de Westbeer een onderdeel geweest van Vesting Vlissingen, gebouwd in de tijd van de Franse bezetting aan het eind van de 18e eeuw.

Waar de Westbeer voor het grootste gedeelte verdwenen is ligt de Oostbeer zichtbaar langs de Commandoweg in Vlissingen.  Een object wat op de monumentenlijst staat, maar er heden ten dage  (2014) verloren en licht verwaarloost bij ligt.En dat vind ik jammer. De Oostbeer is al eens eerder gerestaureerd om het te
behouden  voor de toekomst. Het is niet dat het nu zozeer in verval raakt, maar het raakt overgroeit waardoor het monument niet tot zijn recht komt.Daarom heb ik een schrijven gericht aan de gemeente of er meer aandacht kan komen voor de Oostbeer.

Onderaan dit inleidend stukje zijn de artikelen en de foto’s te vinden zoals ik die ook al eerder gepubliceerd heb op mijn Facebook pagina.  De restauratie werkzaamheden zijn eind 2016 beëindigd .