De Oostbeer moet verdwijnen

voor ophoging van de dijk mei:april 1975

Oostbeer maakt onderdeel uit van de zeewering

In 1975 maakte Rijkswaterstaat een begin met het versterken van de zeewering door het aanbrengen van een dijk voor de huidige zeewering. Deze zeewering zou zeewaarts komen te liggen ten opzichte van de huidige.

In een krantenartikel uit juli 1975 staat vermeldt dat men van plan was de Oostbeer te slopen, omdat door de sloop van de oude zeewering de restanten los zouden komen te staan en dan niet meer van historische waarde zouden zijn. De rijksdienst die verantwoordelijk is voor ‘monumenten’ had om dezelfde reden ook geen bezwaar tot sloop van de historische Oostbeer.

juli 1975 oostbeer

Artikel juli 1975

In het artikel staat dat het gemeentebestuur een brief gestuurd heeft naar het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk om de sloop van de Oostbeer te voorkomen. Men heeft het verzoek ingediend om de Oostbeer definitief als monument te verklaren en zo afbraak te voorkomen.

In het Gemeente Archief ben ik deze brieven dan ook tegengekomen met als datum juni 1975.

In de brief, gericht aan de minister , spreekt de gemeente dan ook hun zorg uit dat de Oostbeer moet verdwijnen in verband met het op hoogte brengen van de zeewering. Men ziet de historische waarde van de Oostbeer in en vraagt de minister dan ook dit object op de lijst van onroerende monumenten te plaatsten.

Aan de hoofdingenieur van Rijkswaterstaat vraagt men in een brief om het al in uitvoering zijnde plan te wijzigen om de Oostbeer te behouden.

In november 1975 komt er een brief van Rijkswaterstaat met de mededeling dat de Oostbeer behouden zal blijven en men doet het voorstel aan de Gemeente Vlissingen de Oostbeer voor een symbolisch bedrag over te nemen.

1975 deltahoogte eilanddijk

Nieuwe dijk zeewaarts tov Oostbeer

1975 deltahoogte eilanddijk 2

Nieuwe dijk zeewaarts tov Oostbeer

DSC01112

Huidige situatie Oostbeer juni 2014

 

Nieuwsbrief