De oorlog die geen einde nam

Als kind, in de oorlogsjaren opgegroeid in Vlissingen, staan gebeurtenissen, die zich in die periode hebben voorgedaan, voor eeuwig in mijn geheugen gegrift. Die periode is bepalend gebleken voor de rest van mijn leven.

Er is behoefte ontstaan om herinneringen zichtbaar en tastbaar te maken. Daar is gevolg aan gegeven op manieren die binnen mijn bereik lagen.
Omdat de keuze in onderwerpen onbeperkt was, heb ik mij voornamelijk willen bepalen tot die gevallen, waarvan de situaties, waarin ze hebben plaatsgevonden nu nog in het stadsbeeld te herkennen zijn.

De totstandkoming van de collectie heeft voor mij die tijd doen herleven en mij veel genoegen geschonken.

Cees van der Burght, Vlissingen 2004

Sorting:
Sort Descending
 • Tocht met een Buffalo amfibietank

  Op een middag, medio december 1944 kwam onderaan de boulevard ter hoogte van het Wooldhuis aan de landzijde een Buffalo over het zandpad aangereden, nadat hij door het water het dijkgat was overgestoken (gevaren). Het brullend monster stopte, de commandant vroeg of ik mee wilde. natuurlijk wel. Ik klom overLees verder

 • Een Britse mobiele radarinstallatie.

  De burgerbevolking in het bevrijde gebied raakte al enigszins gewend aan de nieuwe situatie, na een tijd van voortdurende toestandsveranderingen, was betrekkelijk de rust weergekeerd. Leefomstandigheden waren moeilijk. In alle opzichten heerste schaarste. Voorzieningen kwamen langzaam weer op gang. Zich vrij bewegen in een droogstaand stadsdeel, met name het kustgebiedLees verder

 • Torpedo opslag in het Keizersbolwerk.

  Het keizersbolwerk werd gedurende de Tweede Wereldoorlog door de Wehrmacht aangepast voor moderne oorlogvoering. Van de bestaande militair bedrijfsruimte, verbindingsgangen, enzovoorts werden onder andere uitkijkposten oftewel waarnemingsposten en mitrailleursnesten gemaakt. In één daarvan was het torpedomagazijn gevestigd te behoeven van de torpedolanceerbunker op het einde van het paalhoofd. De torpedo’sLees verder

 • Mijnen ruimen 1945

  Nadat de dijken waren hersteld en Walcheren er nu weer droog gemalen was bleef een desolate moddervlakte achter, zonder enige begroeiing, met verlaten en vaak gehavende boerderijen. 
In de ondiepe kreken, die waren ontstaan, wachten talloze schaaldieren een gewisse dood. 
In de diverse bunkers, in der haast verlaten, was veelLees verder

 • Nederlandse soldaten in de duinen

  Nederlandse soldaten, op een vrije middag in de duinen bij Vlissingen. Op de voorgrond een trommel met snoepgoed van de “ Pinda-Chinees “.                 Tekst en afbeelding : Cees van der Burght – De oorlog die geen einde nam -
Bron : Gemeentearchief VlissingenLees verder

 • Gereformeerde Kerk, blindganger -1944-

  De gereformeerde kerk, het R.H.B.S. gebouw en omgeving hadden het zwaar te voortduren gehad door de vele granaat treffers. Opvallend waren de vele zogenaamde blindgangers (granaten, die bij inslag niet zijn geëxplodeerd).
In de voorgevel van de kerk naast de toegangsdeur was zelfs een blindganger achterstevoren ingeslagen en tegen de spouwmuurLees verder

 • Nooddijk 1944 Vlissingen

  Buiten de nooddijk, die liep van de Keersluis tot de watertoren, bleef het woongebied constant onder water staan vanwege het niveauverschil. 
Er was regelmatig bootverkeer in dat lager gelegen gebied. Mensen, die er door de omstandigheden uit verdreven waren, haalden zo nu en dan hun achtergelaten eigendommen van de bovenverdiepingLees verder

 • Vlissingen gedurende de oorlogsjaren.

  Te weten diverse typen laarzen met zool- en hakbeslag, hoge schoenen, de zogenaamde kistjes met extra canvas enkelstukken, in de latere jaren van de Tweede Wereldoorlog in toenemende mate gedragen. Helm- en muts emblemen van de SS en landmacht onderdelen. marine landmacht luchtmacht mensen buiten. kwartier muts met klep, in toenemende mateLees verder

 • Vlissingen december 1944

  Het ouderlijk huis in de Verkuyl Quakkelaarstraat. Ondanks een nooddijk die was aangelegd tussen de Keersluis en de watertoren kwam tijdens springtij toch water bij ons binnen, voor een niet onbelangrijk deel door rioleringssysteem, hetgeen de zuiverheid van het water bepaald niet de goede kwam. De kachel waarvoor ik inmiddelsLees verder

 • Per roeiboot terug naar Vlissingen.

  Walcheren was bevrijd en het oorlogsgeweld verstomd. Het moment dat we naar huis konden gaan was aangebroken. Particulieren organiseerden bootverbindingen naar de omliggende droog gebleven gebieden, dorpen en steden. In ons geval bestond de mogelijkheid om per roeiboot via Middelburg naar Vlissingen te gaan. Onze stuurman, tevens eigenaar van deLees verder

 • Kanotocht naar Domburg 3 november 1944

  In een geleende kano peddelden mijn vriend Ko en ik naar Domburg om de geplande militaire te begroeten. In de omgeving van Domburg gekomen hoorde duidelijk geweerschoten en mitrailleurgeratel, onderbroken door granaatexplosies, afkomstig van gevechten in de buurt van kasteel Westhoven. Regelmatig vielen hierbij granaten, buiten het bosgebied, in hetLees verder

 • Landing Westkapelle 1 nov. ’44

  Leven in een dorp, geheel omgeven door water, waarvan alleen de dorpskern droog staat, waar de slager ter plekke in de openlucht het vee slacht en de bewoners van alle voorzieningen zijn verstoken, zoals gas, water, elektriciteit, brandstof en voedingsmiddelen, werden leefomstandigheden bijzonder moeilijk. Met het nodige aanpassingsvermogen en inventiviteitLees verder

 • Motorfiets-Vlet – Aagtekerke okt. ’44 –

  Als gevolg van de inundatie waren de Duitse legereenheden naar de hoger gelegen delen van het eiland vertrokken. Om de een of andere reden bezochten twee Duitse militairen in een zelf gebouwde motorfiets-vlet ons dorp. Aangeland naast het gemeentehuis in de kern van het dorp, de enige plek, die nietLees verder

 • V2 raket – Aagtekerke sept. ’44 –

  De kustartillerie kwam in actie op het eiland Walcheren. We hoorden schoten op verschillende afstanden bij ons vandaan. Het dichtste bij waren de vier kanonnen bij de zogenaamde Hoge Hill in Domburg. We zagen de mondingsvlam en hoorden vervolgens de knal. Er werd gedurende enige dagen geschoten in zuidwestelijke richting.Lees verder

 • Duitse legeringsbarak

  In de omgeving van het vliegveld stond een van de velen houten barakken, omgeven door een gemetselde muur, ongeveer 50 cm dik en ongeveer 2 m hoog ter behoeven van luchtmachtpersoneel. Een aantal van deze barakken, waaronder ook diverse stenen gebouwen, dienden voor uiteenlopende functies, zoals bunkers, geschutsopstellingen, keuken, washuis,Lees verder

 • Bombardement op Westkapelle

  Plotseling waren ze er weer. Laag overvliegen uit westelijke richting, nadat ik dekking had gezocht in een droge sloot, even buiten het dorp(het was een moment van ieder voor zich) zag ik, dat Westkapelle werd aangevallen. Uit een zwerm Lancaster bommenwerpers kon ik duidelijk de bommen zien vallen. Clusters, dieLees verder

 • Vliegbewegingen boven Walcheren

  Het aantal vliegbewegingen boven Walcheren van geallieerde vliegtuigen nam drastisch toe gedurende 1943. In formaties van honderdtallen kwamen zij hoog overgevlogen in oostelijke, op de terugtocht in westelijke richting, waarbij de vensterruiten van woonhuizen en gebouwen mee trilden vanwege het massale vliegtuigmotor-gedaver. Vaak werden er dan door het Duitse luchtdoelgeschutLees verder

 • Duitsland wint voor Europa op alle fronten

  Gedurende nagenoeg de gehele oorlog waren Duitse legeronderdelen gehuisvest in de stad, zoals op administratieve diensten, schoenmakerswerkplaatsen, militaire geneeskundige dienst, school voor vliegtuigherkenning, enzovoorts. Diverse gebouwen waren van aanwijs- en onderdeelsemblemen op borden voorzien.
Singel 178-180 was de ziekenboeg of te wel militair geneeskundige dienst van de afdeling “ Holzschuh-Flak”. AndereLees verder

 • Bunkerbouw, Vlissingen 1941

  Onmiddellijk na de Duitse intocht in 1940 werd met de bouw van bunkers en gevechtsstellingen begonnen. Aanvankelijk door personeel van de arbeidsdienst, gelegerd in het huidige van Doesburg-centrum. Deze groep van mensen was opvallend jong en vitaal. Gekleed in bruine uniformen met een spade over de schouder marcheerden zijn, prachtigLees verder

 • Leder schaarste

  Als gevolg van lederschaarste werden schoenonderdelen bij productie vervangen door hout, geïmpregneerd papier en textiel. 
Rubberschaarste leverde grote problemen op voor de burgerbevolking in bezet Nederland. Nieuwe fiets- en autobanden werden gaandeweg naarmate de oorlog voortduurde, steeds moeilijker verkrijgbaar. Ouden en totaal versleten banden werden verwerkt tot schoen- of klompzolenLees verder

 • Gedurende de oorlogsjaren

  Te weten diverse typen laarzen met zool- en hakbeslag, hoge schoenen, de zogenaamde kistjes met extra canvas. Enkel stukken, in de latere jaren van de Tweede Wereldoorlog in toenemende mate gedragen. Helm- en muts emblemen van de SS en landmacht onderdelen. Marine- Landmacht en Luchtmacht mutsen en petten. Kwartier mutsLees verder

 • NSB, 1940

  De Nationaal-Socialistische beweging komt steeds meer in beeld. De padvinderij wordt verboden. Uniformen, vlaggen, vaandels en muziekinstrumenten moeten worden ingeleverd, om vervolgens te worden verbrand. Gedurende een korte periode tijdens de oorlog en als het schoolgebouw niet in gebruik was genomen door het leger genoten onder andere NSB-kinderen onderwijs. InLees verder

 • Schuilen onder de trap

  Tijdens de vele bombardementen schuilden ons gezin onder de trap van de bovenburen, geleerd van de luchtbeschermingsvoorlichting. ‘s Nachts bij de geringste motorgeronk werd moeder wakker, wekte ons, en aangekleed en wel wachten wij gezamenlijk op het luchtalarm signaal. Mijn vader merkte nog op, dat moeder een auto gehoord zouLees verder

 • Spel met helmen en gasmaskers, 25 mei 1940

  Spel met helmen en gasmaskers, achtergelaten door Nederlandse militairen na de capitulatie in “ de laatste snik “. Je waande je veilig met zo’n helm. Niets kon je deren, zelf de fermste knuppelslagen niet. Met het gasmasker lag dat wat anders. Het stonk naar rubber en het ademen ging zwaarLees verder

 • Franse tank, 15 mei 1940

  Nogmaals een ontmoeting met Franse militairen, wederom in de omgeving van “Der Boede” en tevens voor het eerst in m’n leven met een tank, vermoedelijk een verkenningstank. 
Wat opviel was het ontbreken van een geschutstoren, een zeer laag silhouet en twee naast elkaar geplaatste stalen halve bollen, voorzien van spleetvormigLees verder

 • Franse Militairen, 14 mei 1940

  Tijdens een van mijn zwerftochten in die dagen had ik voor het eerst een ontmoeting met Franse militairen op een motorfiets in de omgeving van “ Der Boede “. Ze kwamen uit tegenstelde richting over de provinciale weg, stopten plotseling, plaatsten de motor onder één van de bomen, die langsLees verder

 • Massale uittocht, zondag 12 mei 1940

  Op last van de autoriteiten moest de Vlissingse bevolking de stad verlaten.Een massale uittocht volgde.De vluchtweg liep hoofdzakelijk over de Koudekerkseweg, de route langs het vliegveld was te gevaarlijk in verband met regelmatige aanvallen van de Duitse luchtmacht. Ons gezin bestond uit vijf personen. We vonden onderdak bij mijn vader’sLees verder

 • Afscheid van Duitse militairen

  Vlissingen, september 1944 Afscheid van Duitse militairen, genaamd Heiz en Hans, gehuisvest in het kerkgebouw en consistorie in de Lannoystraat 2 . Het werd weer eens te gevaarlijk in Vlissingen en door instanties werd aangeraden de stad te verlaten. M’n ouders besloten om naar Aagtekerke naar oude bekenden van onsLees verder

 • Franse Jachtkruiser

  Verkuijl Quakkelaarstraat 67, thans 167 op 11 mei 1940 werd een Franse jachtkruiser type Potez 63 tijdens een luchtgevecht neergeschoten. George Samédy en Eugène Maresquir van de Franse Marineluchtvaartdienst komen hierbij om het leven. Ons huis stond op ongeveer 250 meter afstand van het ongeluk. Tijdens het luchtalarm, waarbij hevigLees verder

 • Voorlichting Luchtbescherming Vlissingen

  Voorlichting Luchtbescherming Vlissingen Moeder kwam thuis na een voorlichtingsavond en vertelde demonstratief: Neem een lucifer tussen duim en wijsvinger. Probeer deze stuk te knijpen – dat lukt je niet.Hoe sterk moet een tafelpoot dan wel niet zijn! Kruip bij een luchtaanval onder de tafel, hang er dekens voor, leg erLees verder

 • Vlissingen, september 1944

  Afscheid van Duitse militairen, genaamd Heinz en Hans, gehuisvest in het kerkgebouw en consistorie in de Lannoystraat 2 . Het werd weer eens te gevaarlijk in Vlissingen en door instanties werd aangeraden de stad te verlaten. M’n ouders besloten om naar Aagtekerke naar oude bekenden van ons te gaan. VoordatLees verder

 • Koffiehuis ” De laatste snik ” , 18 mei 1940

  De amateur-marodeur (‘stroper’) bracht weer eens een bezoek aan koffiehuis ” De laatste snik”. De deur van de gelagkamer stond uitnodigend open, eenmaal binnen in de halfdonkere ruimte ( bij het invallen van de duisternis was iedereen verplicht om de ramen te blinderen, verduisteren genoemd) ontdekte ik in de chaosLees verder

 • Een Franse legereenheid op de terugtocht, 17 mei 1940

  Een Franse legereenheid op de terugtocht, richting Vlissingen, over de Gerbrandystraat. Standpunt waarnemer observatiepunt : Gerbrandystraat 37. Een aantal trucks was voorzien van massieve rubberbanden, op de cabine-deuren stond een afbeelding in lichtgele kleur van een Hotchkiss mitrailleur. Zij reden ons voorbij met een matige snelheid. De soldaten zwaaiden vermoeidLees verder

 • Nederlandse militairen – 1940 –

  Nederlandse militairen voor en tijdens de Mei-dagen van 1940. Na de capitulatie op 17 mei 1940 zijn deze uniformen, wapens en uitrustingstukken voorgoed verdwenen. Tekst en afbeelding : Cees van der Burght – De oorlog die geen einde nam – Afbeelding afkomstig uit het Gemeentearchief VlissingenLees verder

 • Jongetje met helm op, 1944

  De oude blikfabriek die enigszins verscholen lag in een laag uitgegraven gebied, omgeving de hoge aarden wallen en roestig vervallen hekwerk, werd grotendeels door verwilderdstruikgewas ingekapseld. Het gehele complex was als fabriek reeds lange tijd buiten gebruik. De toegangsdeur stond half open en werd door tocht wat heen en weerLees verder

 • Op weg met helm en schooltas

  ” Op weg met helm en schooltas langs de gebombardeerde woningen naar een of andere lokatie om sporadisch onderwijs te ontvangen, waarin ik helemaal geen zin meer had”                   Tekst en afbeelding : Cees van der Burght – De oorlog die geenLees verder

 • Een bijzondere ontmoeting

  Vlissingen 1941, Een bijzondere ontmoeting in de omgeving van het vliegveld. Op een middag kwam ik haar tegen, en wat zag ze er prachtig uit in haar volmaakt passend uniform, blonde haren en verschillende militaire emblemen, voorzien van het hakenkruis. Glimlachend liep ze mij voorbij. Stomverbaasd en met bewondering bleefLees verder

 • 20 mm luchtdoelgeschut op de brandweertoren

  Vrij snel, nadat Vlissingen door het Duitse leger was ingenomen, werd met het bouwen van militaire versterkingen begonnen, aanvankelijk vooral door luchtdoelgeschut in en rondom de stad. Veelvuldig werd gebruik gemaakt van reeds bestaande hoge gebouwen, waarvan het dak in staat was om het gewicht van het geschut met toebehorenLees verder

 • De oorlog die geen einde nam

  Gerelateerde berichten Verfijn zoekopdracht Post type Post Page Category C van der Burght Torpedo Sort by Title Relevance Tocht met een Buffalo amfibietank 16-12-2014 1 Een Britse mobiele radarinstallatie. 14-12-2014 1 Torpedo opslag in het Keizersbolwerk. 14-12-2014 1 Mijnen ruimen 1945 14-12-2014 1 Nederlandse soldaten in de duinen 14-12-2014 1Lees verder

 • Cafe ” De laatste snik ” 14 mei 1940

  Vlissingen, 14 mei 1940 Cafe “ De laatste snik “, bij grenspaal Vlissingen-Koudekerke aan de Gerbrandystraat was door Nederlande militairen ingericht als grenswachtpost, ongeveer 200 meter verwijderd van ons vluchtadres, door mij reeds eerder opgemerkt tijdens onze vlucht van 12 mei 1940.
Het weer was bijzonder mooi tijdens die meidagen. ZoalsLees verder

Nieuwsbrief