Organisatie luchtbescherming PZEM 1940 deel 3

deel 3

Voor het bestrijden van brandbommen zijn op verschillende plaatsen vaten met zand geplaatst met een schop, benevens een paar Ferrocal schoppen met langen steel. Bij deze laatstgenoemde schoppen zijn tevens een paar lichtblauwe brillen opgehangen.

Ontdekt men een brandbom dan snel de bril opzetten en trachten de bom op te scheppen en in het zandvat te werpen, of indien de bom op beton gevallen is, af te dekken met een laag zand. De bom is vrij snel uitgebrand.

In geen geval water op de bom spuiten of werpen. Ook geen der snelblussers voor het bestrijden gebruiken. Dit zou een vonkenregen veroorzaken met nog ergere gevolgen.

Voor een grotere brand de brandweer alarmeren.
Hebben wij hulp van buiten nodig, b.v. voor geneeskundige-, brandweer-, of hulp van de opruimingsdiensten, dan deze inroepen bij VAK III brandweerkazerne.

Kunt U geen verbinding verkrijgen, dan de HOOFDCOMMANDOPOST der Gemeentelijke Luchtbescherming opbellen.

Hoofdcommandopost

Luchtaanvallen met gebruik making van met gasgevulde bommen

Uit het voorafgaande blijkt reeds, dat wij rekening hebben gehouden met het geval, dat de vijand gebruik kan maken van strijdgas en daarom de nodige gasmaskers met toebehoren voor het personeel, dat belast wordt met de bedrijfsbeschermingsdienst, aangeschaft, zomede de nodige gasbeschermingskleding.

Het reukorgaan van vele leden van het personeel is op reukscherpte onderzocht, waaruit bleek, hoe weinig mensen er procentueel zijn, die scherp kunnen ruiken en onderscheid maken tussen betrekkelijk weinig van elkaar verschillende geuren.

Uiteindelijk zijn er een viertal personen goedgekeurd voor gasverkenner en deze mannen volgen nu een cursus in gasverkenning.Dat de gasverkenner een voorname rol speelt bij de luchtbeschermingsdienst zal U aanstonds blijken.

Er zijn diverse soorten strijdgassen. De meeste kan men veilig doorstaan met een goed passend gasmasker. Eén groep strijdgassen echter is zeer gevaarlijk, t.w de blaartrekkende gassen. Dit soort gas slaat neer als een fijne nevel, dus als zeer kleine waterdruppeltjes. Het vocht verdampt uiterst langzaam en kan wel weken in spleten en ruïnes blijven hangen. De gevolgen van een besmetting met dit soort gassen zijn ellendig, daar het in het begin niet bemerkt wordt. Als de besmetting zich aantoont door het ontstaan van rode vlekken of wel van blaren, is het gas reeds danig ingewerkt.

De taak van den gasverkenner is nu na een gasaanval uit te maken, welk gas er gebruikt is, voordat iemand de schuilplaats verlaat.
Daar dit mosterdgas door het zoolleder van gewone schoenen trekt, is de gasverkenner, evenals de leden van den ontsmettingsdienst, voorzien van zwaar gummi schoenwerk.

Ook behoort tot hun uitrusting gaskleding en lange gummi handschoenen. Heeft de gasverkenner uitgemaakt, dat er met een blaartrekkend gas is gewerkt, dan stelt hij de besmette plaats vast en laat deze door de ontsmettingsploeg ontsmetten. Is het mogelijk vanuit de schuilplaats weg te komen om de besmette zone heen, dan kan hiervan gebruik gemaakt worden. Deze zone wordt met van vlaggetjes voorziene paaltjes aangeduid.

Hiernaast laten wij een aantal strijdgassen de revue passeren met hun groepsindeling, reuk, bestrijding, behandeling en gevolgen.

Men make zich met het geen hieromtrent wordt medegedeeld, vertrouwd, zodat ingeval het nodig mocht zijn, U er niet vreemd, doch voorbereid tegenover staat.

Ook hier geldt wel zeer sterk het spreekwoord;
“Voorkomen is beter dan genezen”,

Bron : Gemeentearchief Vlissingen collectie WO2
Gerelateerde berichten
Verfijn zoekopdracht
Post Page
Tweede Wereldoorlog PZEM
Sort by
Comments
All comments.
Comments

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief