Speuren naar oude gangen

549431098500747

Door een officiële gemeentelijke tekening te combineren met een Google Maps afbeelding heb ik het bestaande gangenstelsel geprojecteerd op de huidige situatie.De overlay tekening valt precies samen met de monnik op de beer, de straten, de rondingen op de boulevard. Daarom durf ik te stellen dat de gangen ook daar lopen waar ze nu te zien zijn op de foto.

 

 

Als je een deel van de gang volgt naar de woning aan de Coosje Buskenstraat kan je ook gelijk een inschatting maken welke garagebox toegang kan geven tot de gangen.

En wat schetst mijn verbazing ? Een oude toegang valt precies op een ‘afwijkend’ deel van de boulevard. Dit 549431141834076afwijkende deel is omcirkeld aangegeven op de foto. En wat blijkt op een van mijn andere foto’s ? Ook hier is het afwijkende deel zichtbaar ( foto met de pijlen).

 

 

 

549431115167412Hier durf ik de conclusie te trekken dat dit plek is van de oude toegang. En ik durf zelfs nog een stap verder te gaan. Ik denk (dus een vermoeden) dat op deze plek de toegang afgesloten is met een afdekplat met daar boven een laag zand en dan de tegels.

 

 

 

Nieuwsbrief