Vesting Vlissingen Casantsbolwerk en Oostbeer

– Verdedigingswerk Oostbeer en omgeving – Van oudsher is Vlissingen altijd al een versterkte stad geweest. In 1489 werd Vlissingen ommuurd ter verdediging. In de daarop volgende jaren werd deze versterking steeds verder uitgebreid. Voor uitleg over de verdediging waar de Oostbeer een rol speelt moet ik naar de periode gaan waarin Vlissingen werd afgestaan aan

De Oostbeer moet verdwijnen

In 1975 maakte Rijkswaterstaat een begin met het versterken van de zeewering door het aanbrengen van een dijk voor de huidige zeewering. Deze zeewering zou zeewaarts komen te liggen ten opzichte van de huidige. In een krantenartikel uit juli 1975 staat vermeldt dat men van plan was de Oostbeer te slopen, omdat door de sloop

Oostbeer in het nieuws

Het is niet de eerste keer dat de Oostbeer in het nieuws is. Sinds eind jaren 70 duikt regelmatig berichtgeving op over dit monument. Wel of niet opknappen, uiteindelijk wel. Daarna raakt het wederom een beetje in verval en nu (juni 2014) het bericht over misschien openstellen.   En dan verschijnt er in oktober 2015