Kort geleden kreeg ik een artikel toegestuurd over een lange gang, die naar of in ieder geval richting Fort de Nolle zou lopen. Tijd om er eens in te duiken.

Kranten 1898

In het Nederlandse Dagblad  de Standaard verschijnt er in februari 1898 een klein artikel over Vlissingen. Het betreft hier een kort schrijven over de situatie die werd aangetroffen boven aan de Coosje Buskenstraat – een oprit naar de Noordzee boulevard -.
Dat er in het artikel gesproken wordt over een hoofdingang die loopt tot aan Fort de Nolle was nieuw voor mij.

Het bovenstaande artikel vindt zeer waarschijnlijk zijn oorsprong in de Vlissingsche Courant van 13/14 februari 1898. Een iets wat langer artikel maar ook de vermelding van de 2 kilometer lange gang.

Verloop boulevard 1809 - 2015

Bovenstaande afbeelding laat de situatie zien van de kustlijn lopende van de vestingmuur tot bijna Fort de Nolle. Aangegeven is de lokatie van Oud-Vlissingen gelegen achter de zeedijk, verder naar het westen een duingebied en de weg richting Fort de Nolle.

Bovenstaand heb ik  aangegeven waar nu ( min of meer ) dezelfde locaties uit 1809 te vinden zouden zijn. Hierbij is het van belang op te merken dat de Nolledijk toen verder naar voren lag.

Zoals te zien is heeft er weinig verandering plaatsgevonden aan het verloop van dit stuk kustlijn. Boulevard Bankert gaat met dezelfde kromming over in Boulevard Evertsen.

2000 Meter

Dat er een gang heeft gelopen bij de Westbeer is bekend, dit was de hoofdgang van het mijnsysteem. Ik vermoed dat er naar deze gang verwezen wordt in het artikel.  Maar ik betwijfel of de lengte van 2000 meter klopt.

Als je nu vanaf de Coosje Buskenstraat naar het windorgel bij de Nolledijk  zou lopen, zonder af te snijden over het strand, dan leg je wandelend een afstand af van 1,5 kilometer. We komen dus nog maximaal 500 meter te kort om aan de lengte van de gang te komen. Daarbij zou  de gang ook nog onder een duingebied hebben gelopen om uit te komen bij Fort de Nolle. Dit Fort was  omgeven door een natte gracht. Dan had de gang ook onder deze gracht door moeten lopen.

Nee, ik denk aan een schrijffout;  200 ipv 2000 meter.

Gerelateerde berichten
Filter by
Post Page
Gangenstelsel Oostbeer Franse Tijd
Sort by

14 Reacties

  1. Mooie ontdekking! Weet je zeker Edwin dat hier niet de aanleg van de opgang achter het strandhotel wordt bedoeld?! Werd de Oprit/Coosje Buskenstraat niet een aantal jaren eerder aangelegd?

  2. Dit verhaal ken ik nog wel vanuit me jeugd in de jaren 70. Het zou inderdaad waar kunnen zijn, aangezien ik begin jaren 80 in de tunnels bij de westbeer ben geweest. Zover ik me kan herinneren zat er in het stuk tunnel wat toegankelijk een zij gangetje met een klein kamertje. De tunnel waar je in kon liep door richting coosje en ging naar beneden en kon je verder niet in vanwege water en een andere zij gang idem en deze ging richting de nolle. Alles bestond uit baksteen gewelven behalve de eerste gang, die bestond uit beton en hing nog oude verlichting aan de muur. Waarschijnlijk hebben de Duitsers deze gang aangepast.

  3. Dank u, deze link werkt wel. De lange gang vanaf de bunker loopt aan het eind weer over in stenen gewelf en duikt naar beneden en staat vol water. De gang naar links is ook stenen gewelf en duikt ook naar beneden en staat ook vol water. De gang naar rechts was compleet dicht met puin. betreffende de gang/kamertje met dicht gemetselde gaten kan ik er zo even niet op ontdekken. Het waren smalle sleuven en geen grote gaten en was ook aan zee zijde. Naar mijn weten komt dit alles aardig overeen met het stukje in het kranten artikeltje. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat de gang naar links dus naar de nolle loopt.

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.