Vesting Vlissingen Casantsbolwerk en Oostbeer

Verdedigingswerk Oostbeer en omgeving

Van oudsher is Vlissingen altijd al een versterkte stad geweest. In 1489 werd Vlissingen ommuurd ter verdediging. In de daarop volgende jaren werd deze versterking steeds verder uitgebreid.

Voor uitleg over de verdediging waar de Oostbeer een rol speelt moet ik naar de periode gaan waarin Vlissingen werd afgestaan aan het Frankrijk van Keizer Napoleon.

In 1808 werd in opdracht van de Franse Keizer een begin gemaakt met de versterking van Vlissingen. De Engelse invasie van 1809 en de daarop volgende bezetting van Vlissingen gooide roet in het eten en de versterking kwam logischerwijs stil te liggen.

kaart 1867Na het vertrek van de Engelsen werd in 1811 de bouw weer hervat en in het daarop volgende jaar voltooid. Aan zeezijde en landszijde werden de wallen behoorlijk verstevigd.

De Oostbeer was een onderdeel van dit aan landszijde aanwezige verdedigingswerk wat aansloot op het Casantsbolwerk (Bastion A).

Bastion = Vijfhoekige gemetselde uitbouw van een verdedigingsmuur van een vesting.

Aan de grachtzijde was de Oostbeer voorzien van schietgaten (foto). Door de Fransen  waren er  mijngangen aangelegd, zodat bij een aanval de zeedijk opgeblazen zou kunnen worden.

De Oostbeer had niet alleen een militaire functie maar ook een waterkerende functie. De beer diende  als afscheiding tussen het water in de gracht en de rivier (Westerschelde).

Schietgaten grachtkant

Schietgaten grachtkant

 

Nieuwsbrief