Wat weet ik tot nu toe

546972978746559

Wat weet ik tot nu toe ?

1. Dat er een gangenstelsel aanwezig is nu toch wel zeker. Tekeningen van de Westbeer uit 1810 en 1946 laten zien dat er gangen zitten onder dit deel van de boulevard.

2. Er zijn foto’s van gangen.

3. Gangen niet meer toegankelijk. Zijn allemaal afgesloten.

Maar dan ga je eens denken en stel je de vraag wat als : de toegangen afgesloten zijn en de gangen zijn nog voor een klein deel aanwezig dan moet er toch een mogelijkheid zijn om in de gangen te komen als er een calamiteit is ? Of nog beter : als er historisch besef is dat het misschien toch wel handig is om een toegang te hebben tot de gangen.

Op een plek waar ik tientallen keren per week kom ga je toch eens stilstaan en vergelijk je de situatie van nu met vroeger aan de hand van foto’s en kaarten. Waar stond het plantsoentje met het standbeeld van Naerebout? Waar stond de Naereboutbunker en nog belangrijker waar waren vroeger de ingangen ? Je kijkt rond, en je neemt de monnik als referentiepunt. Recht vooruit kijk je de Coosje Buskenstraat in, iets naar rechts had je de oude ingang naar een van de gangen. Nee, daar zie ik niks wat verwijderd kan worden.De Naereboutbunker is weg, daar was aan de zijkant een kleine ingang aanwezig naar de gangen misschien (?). Wat is daar mee gebeurt.

Je stapt naar voren en doet alsof de bunker er nog is en je kijkt en wat zie je ? Een riooldeksel met ander soort stenen er omheen. En op een paar meter afstand een tweede riooldeksel, vreemd ? Twee zo dicht bij elkaar. En je vergelijkt de tekening met de afstand die je gelopen hebt en geocache ervaring doet ook nog een duit in het zakje. Dan trek ik de conclusie : dit is de toegang ! – Zou dit het dan toch zijn ? Of wil ik dit gewoon te graag? Wie zal het zeggen –

Nieuwsbrief