Vlissingen tijdens de 2e Wereldoorlog
Wit lint landingsstrand
Boek Infatuate verkrijgbaar
In de vroege woensdagochtend van 1 November 1944 stappen commando’s van het No. 4 Commando aan boord van hun landingsvaartuigen. Vanuit de haven in Breskens vertrekken zij tegen half vijf richting Vlissingen. Operation Infatuate I is begonnen. Tijdens de overtocht vuurt de artillerie meer dan duizend granaten af richting het
Militaire Inlichtingendienst
Militaire spionage was een levensgevaarlijke bezigheid. Bij de militaire spionage ging het voornamelijk om informatie over bunkerbouw te verzamelen, vast te leggen en uit eindelijk door te spelen naar de geallieerde
On His Majesty’s Service
De beslissingen die gemaakt moesten worden om operatie Infatuate I goed ten uitvoer te laten komen werden niet alleen gemaakt aan de hand van luchtfoto’s van Vlissingen.  Van groot belang was de informatie die men vergaarde door het ondervragen van krijgsgevangen en van Vlissingers die kort daarvoor nog in Vlissingen
Bunkervondst
Vervanging Centrale Keuken bombardement 1 juni 1942
Vernieling fabriekskeuken van De Schelde op 15 augustus 1943
Vernieling fabriekskeuken De Schelde op 15 augustus 1943
Vernieling fabriekskeuken van De Schelde op 15 augustus 1943
Toestand Vlissingse havens 4 november 1944
Het rapport is gebaseerd op luchtfoto’s genomen op 4 november 1944. Aanleiding hiervoor is het in kaart brengen van de toestand van de havens. Het betreft hier dan voornamelijk de aanlegsteigers en dokken. Vermelde schade aan gebouwen wordt alleen vermeld als het gebouw een relatie heeft tot de haven. Dit
De eerste dagen van Korvetten-Kapitän Hans Gayer in Vlissingen
Na de snelle opmars van de Duitse troepen en de daarop volgende inname van Vlissingen ( 17 mei 1940 ) komt op 21 mei Korvetten-Kapitän Hans Gayer in Vlissingen aan. Hier zal hij tot februari 1941 in de rol van Hafenkapitän en Hafenkommandant verantwoordelijk zijn voor alles met
Bezoek aan Vlissingen – December 1944 –
Tijdens een bezoek aan Vlissingen ( december 1944 ) valt het op dat de bevolking een passieve indruk maakt. De lust om de handen uit de mouwen te steken ontbreekt bij een een groot deel van de bevolking. Het is zelf zo erg dat de term apathisch valt in het
Rechnung für die Wehrmacht 1
Rekening voor het afbreken van de wandelpier in opdracht van de Duitse bezetter.
Matrosen-Ober Peters en zijn torpedo’s
De eenheid van hoofd-matroos Peters was verantwoordelijk voor het onderhoud van de torpedo’s. De geallieerde inlichtingenofficier Izzard nam Peters in de namiddag van 3 november mee terug naar de lokatie waar de torpedo’s lagen opgeslagen.
Sprengboot / Explosieve motorboot
Aanwezigheid van explosieve motorboten in Vlissingen
How we bombed Flushing docks
Engels artikel over een aanval op de havens van Vlissingen ( 1940 )
Verzetsman Poppe
Kort verhaal over verzetsman Poppe
V-2 Raketten
De relatie tussen V-2 raketten afgeschoten vanuit Serooskerke en Vlissingen wordt duidelijk in dit artikel.
Stützpunt Vlissingen 1942 – Überflutung –
In oktober 1944 voerde de geallieerde bombardementen uit op de dijken van Walcheren met als doel het achterliggende land onder water te zetten. Door dit te doen zou onder andere de gevechtskracht van de Duitsers moeten verminderen. Maar in 1942 liepen de Duitsers ook met dit plan rond om als
Twee minuten tot het doel
Door dichte mist boven het primaire doel, vliegen B17 bommenwerpers nu richting het secundaire doel : Vlissingen. Waar de RAF het Duitse luchtafweer vreest is dit bij de Amerikanen niet het geval. Op 8000 meter hebben ze niks te vrezen van de Duitse Flak luchtafweer in hun Vliegende Forten. Boven
Geallieerde bommen op Vlissingen
Met de verborgen camera gemaakt
Ze wisten dat het verboden was, ze wisten wat de gevolgen hiervan zouden zijn als ze werden betrapt en toch werden ze gemaakt : foto’s.
FLAK-opstelling, Coosje Buskenstraat. Klopt het verhaal ?
Was de 2 cm FLAK Vierling enkel verantwoordelijk voor de beschietingen richting het Betje Wolfplein ? Was het überhaupt mogelijk dat de FLAK over de tankmuur heen kon schieten ? Daar probeer ik deze keer een antwoord op te geven.
Lijken in de stad
De geur van oud papier, die muffe geur die daarvan afkomt trekt mij altijd verder in het verhaal. Dit heb ik de laatste weken meerdere malen gehad bij het doorspitten van documenten uit het archief. Die geur en dat gevoel als je zo’n oud stuk papier vast hebt. Kwetsbaar geworden
Een overzicht van het werk der verzetsgroep deel 1
Omstreeks juli 1944 bereikten der leider van de verzetsgroep te Vlissingen via de contactofficieren namens het gewestelijke commando het verzoek een verzetsgroep te vormen. Deze groep zou voorlopig moeten bestaan uit 15 man. De kern zou bestaan uit ondergedoken marinepersoneel.
Organisatie luchtbescherming PZEM 1940 deel 1
Deel 1. De organisatie van de luchtbescherming is in het leven geroepen met de navolgende bedoelingen: 1 Het leven van de leden van het personeel zo goed mogelijk te beschermen tegen aanvallen uit de lucht. 2 Te trachten de elektriciteitsvoorziening zo goed en zo lang mogelijk te doen functioneren. Om
Organisatie luchtbescherming PZEM 1940 deel 2
Deel 2 Alarmsignalen bij nacht. Tussen 5 uur n.m. en 7 uur v.m. zullen buiten het personeel, dat wachtdienst en hulpdienst heeft, geen andere personen op onze terreinen aanwezig zijn. Moeten er bijzondere werkzaamheden verricht worden, waardoor extra mensen werken, dan moet hiervan den ploegleider kennis gegeven worden en wel
Organisatie luchtbescherming PZEM 1940 deel 3
Over Brandbommen en Brandweer Voor het bestrijden van brandbommen zijn op verschillende plaatsen vaten met zand geplaatst met een schop, benevens een paar Ferrocal schoppen met langen steel. Bij deze laatstgenoemde schoppen zijn tevens een paar lichtblauwe brillen opgehangen. Ontdekt men een brandbom dan snel de bril opzetten en trachten de bom
Belevenissen in de Meidagen
De eerste oorlogsdagen staan voor altijd in het geheugen van een 15 jarige Vlissingse jongen gegrift. De verwarring van de eerste dagen, het luchtalarm, het zoeken naar een geschikte schuilplaats, de chaos van de terugtrekkende Franse troepen, het staat allemaal in een kort verslag beschreven.
Matroos Jan Biesemaat, stamboeknummer 16461
Op 10 Mei 1940 moest ik de dagwacht lopen van vier uur tot acht uur ‘s morgens bij ons wachtschip Hr. Ms. Noord-Brabant. Na een poosje hoorde ik een enorm vliegtuiglawaai. Verbaasd zocht ik contact met de schildwacht in de aangrenzende zone. Niets wees op oorlog. Er was geen alarm, ’t
Verduistering januari 1940
De bombardementen – Verslag Dr. Jens Rode Kruis –
Dokter Jens Tussen de periode december 1945 en maart 1946 heeft Rode Kruis arts dokter Jens op schrift gesteld wat er zich heeft afgespeeld in Vlissingen gedurende de oorlogsjaren. Het verhaal is grotendeels gebaseerd op zijn verslag, aangevuld met fragmenten uit andere bronnen. Bombardementen  Men kan het zich niet voorstellen
Mei 1940 – verslag Rode Kruis –
De meidagen van 1940 zijn door vele auteurs met grooten namen beschreven. Velen hebben het overrompelde karakter van den lagen Duitschen overval in fraaie bewoordingen op schrift gesteld, vele beeldende kunstenaars gaven afbeeldingen van het grievende onrecht het Nederlandsche volk is aangedaan zodat het doelloos is hier trachten te vertellen
Een overzicht van het werk der verzetsgroep deel 2
Het gebied rond het Betje Wolfplein neemt in vele verhalen over de bevrijding van Vlissingen een prominente plaats in. Ook leden van het Vlissingse verzet hebben meegevochten in deze omgeving. Lees het verhaal over een actie rond een school.
Tobruk opstelling op de Ruyter
Niet de afspraak
Rechnung für die Wehrmacht 1940
Verdediging Vlissingen juni 1944
Verhoor van Kolonel Reinhardt
Overzichtskaart met de verdedigingspunten feb. 1942
Opbouw van de verdediging
Bereik van 15000 meter
Overzichtskaart van 3 geschutsopstellingen en het bereik van dit geschut.
Orders aan de kommandanten van Vlissingen
Problemen met de commandobunker
Het jaar 1942 was het jaar waarin de Duitser de verdediging van de kust gingen versterken. Dit gebeurde  ook in Vlissingen, toename van het aantal troepen en het bouwen van meer bunkers. Door het ontbreken van bouwmaterialen ging het niet altijd volgens plan. Onderstaand document laat zien wat het probleem
Drinkwatervoorziening Vlissingen
April 1942, Hoe de watervoorziening voor Vlissingen geregeld is in rustige tijden, maar ook de reserves indien de ‘normale’ toevoer stopt.
Räumung von Vlissingen von Landeseinwohnern
Bewapening Vlissingen feb. 1942
Experiment met radar en Buffalo’s
Ter verdediging van Vlissingen de dijk doorsteken
Om Vlissingen te kunnen verdedigen tegen een aanval over land was het mogelijk om in korte tijd de dijk rond het kanaal door Walcheren door te steken en zo het voorland onder water te zetten. Het doorsteken van de dijken was volgens de Duitsers wel het laatste redmiddel.
Doorbraak en overstroming gerechtvaardigd ?
Het verhaal van bevelhebber Daser
Na de oorlog werden vele Duitse bevelhebbers ondervraagd, sommige direct na de oorlog en andere jaren daarna. Ook Generaal-Luitenant Daser, de bevelhebber van onder andere de maagpatiënten divisie (70th infanterie divisie) is verhoord. Klik op de link om het verhaal (vertaald naar het Engels) te lezen Verhaal van Generaal-Luitenant Daser (pdf bestand)
Bunkers W1, W3 , W6 en W7
In de dagen voor 1 november 1944 deden bombardementen van de RAF hun werk om Walcheren stormrijp te maken. Ook bunkers rond Vlissingen kregen het zwaar te verduren. Na bombardementen werd er gekeken of het bombardement  het gewenste effect had opgeleverd. De RAF gaf wel aan dat men niet kon garanderen
Nieuwsbrief