Doorbraak en overstroming gerechtvaardigd ?

Twee stukjes uit een Canadees verslag over de aanval op Vlissingen. Hadden de dijkdoorbraken hun effect gesorteerd op het succes van de aanval op Vlissingen ?

Een fragment uit het rapport van No4 commando’s over het effect van de dijk doorbraken en de daarop volgende overstromingen.

Kort na hun gevangenname werd de garnizoen commandant Reinhardt en zijn officieren ondervraagd. Het werd al snel duidelijk welk effect de overstroming had op de Duitsers.

Nieuwsbrief