Bunkerbouw, Vlissingen 1941

Tot-ventjes_bronvermelding
Onmiddellijk na de Duitse intocht in 1940 werd met de bouw van bunkers en gevechtsstellingen begonnen. Aanvankelijk door personeel van de arbeidsdienst, gelegerd in het huidige van Doesburg-centrum.
Deze groep van mensen was opvallend jong en vitaal. Gekleed in bruine uniformen met een spade over de schouder marcheerden zijn, prachtig zingend, naar- en van hun dagelijks werk.
Daarna werd het van Doesburg-centrum bevolkt door leden van de organisatie Todt. Ik schat hun gemiddelde leeftijd op 45 jaar. 
Zij droegen ( wat mijn later ter ore kwam) Franse buitgemaakte legeruniformen met dito uitrustingsstukken.
Het waren leidinggevenden uit de bouwsector, bouwkundigen, aannemers en uitvoerders.
Bij de bunkerbouw, etc. gaven zij leiding aan diverse groepen, gerekruteerd uit de civiele sector, zoals ijzervlechters, beton timmerlieden, metselaars en opperlieden. De Todt-leidinggevenden stelde hoge eisen qua vakmanschap en kwaliteit van het product. Regelmatig werden bijvoorbeeld betonmonsters getest.

In het jongens-jargon werd deze categorie aangeduid met “tot-ventjes”.

Nieuwsbrief