Op de monumentenlijst

artikel krant 1982

artikel krant 1982

Nee, de Oostbeer zal niet op de monumentenlijst geplaatst worden schrijft de Monumentenraad begin 1978 aan Burgemeester en Wethouders. De Monumentenraad is van mening dat het object niet van toereikend algemeen belang is. Schoonheid, betekenis voor de wetenschap of volkskundige waarde ontbreekt.

Ondanks deze tegenvaller besluit de gemeente de Oostbeer te behouden en eventueel over te gaan tot  herstel. De gemeenteraad stelt een bedrag van 15000,- gulden ter beschikking om de afdeling gemeentewerken een onderzoek naar de toestand van de Oostbeer te laten uitvoeren. Zie : Oostbeer in kaart gebracht 1978.

In het verslag van dit onderzoek stelt de directeur van gemeentewerken dan ook dat er tijdens het onderzoek waardevolle restanten zijn aangetroffen. De historische waarde van de Oostbeer is veel groter dan eerder werd gedacht. Hij adviseert dan ook wederom een verzoek in te dienen bij het ministerie om de Oostbeer op de monumentenlijst te zetten.

En dan eindelijk in 1982 plaats de monumentenraad de Oostbeer op de lijst van beschermende monumenten.

Nieuwsbrief