Vandalisme ?

oostbeer 1980Door een financieel  te kort bij de gemeente (1979) gaat het plan voor restauratie van de Oostbeer niet door. Men wacht op financieel betere tijden.

Dit komt het monument niet ten goede en het geheel ziet er verpauperd uit. Men vermoedt, zonder dit te kunnen bewijzen dat er delen van het metselwerk verwijderd worden. Aangezien deze stenen niet in de buurt van de Oostbeer teruggevonden kunnen worden denkt men dat dit elders hergebruikt wordt.

De directeur van gemeentewerken komt met 4 voorstellen om dit tegen te gaan :

  • Volledig uitvoeren van het restauratieplan.
  • De beer voor een groot deel wegstoppen onder zand en wachten op financieel gunstigere tijden.
  • Het gebied direct uitroepen tot verboden gebied en er een hek omheen zetten.
  • Intensieve controle van de politie.

Het mag duidelijk zijn dat er iets moet gebeuren omdat anders het monument voor de toekomst verloren zal zijn.

In juni 1983 krijgt de dienst gemeente werken opdracht om te onderzoeken hoe en tegen welke kosten een deel van de Oostbeer onder een laag grond kan worden verborgen.

12-10-1984 oostbeer pzc

Nieuwsbrief