Blog 3
How we bombed Flushing docks
Engels artikel over een aanval op de havens van Vlissingen ( 1940 )
Read More
Verzetsman Poppe
Kort verhaal over verzetsman Poppe
Read More
V-2 Raketten
De relatie tussen V-2 raketten afgeschoten vanuit Serooskerke en Vlissingen wordt duidelijk in dit artikel.
Read More
Zoals het was en hoe het nu geworden is
Zoals het was en hoe het nu geworden is. Resultaat na 27 weken van restauratie en andere werkzaamheden.
Read More
Week 27, restauratie is ten einde
De restauratie is klaar. Na 27 weken is de restauratie afgerond.
Read More
Week 26 , er komt schot in de zaak
Week 26 van de restauratie. Er begint nu schot in de zaak te komen. De laatste stenen worden gemetseld en gevoegd.
Read More
Infatuate –  de voorbereiding –
Over de bevrijding van Walcheren ( Operation Infatuate ) zijn uitstekende boeken verschenen waarin het bombarderen van de dijken staat beschreven. Op mijn blog ga ik deze boeken niet naschrijven, maar maak ik wel gebruik van dezelfde bronnen die ik vanuit Engeland in mijn bezit heb gekregen. In dit artikel
Read More
Week 24 Restauratie Oostbeer
Week 24 van de restauratie.
Read More
Stützpunt Vlissingen 1942      – Überflutung –
In oktober 1944 voerde de geallieerde bombardementen uit op de dijken van Walcheren met als doel het achterliggende land onder water te zetten. Door dit te doen zou onder andere de gevechtskracht van de Duitsers moeten verminderen. Maar in 1942 liepen de Duitsers ook met dit plan rond om als
Read More
Nieuwsbrief