Blog 3
Matrosen-Ober Peters en zijn torpedo’s
De eenheid van hoofd-matroos Peters was verantwoordelijk voor het onderhoud van de torpedo’s. De geallieerde inlichtingenofficier Izzard nam Peters in de namiddag van 3 november mee terug naar de lokatie waar de torpedo’s lagen opgeslagen.
Read More
Sprengboot / Explosieve motorboot
Aanwezigheid van explosieve motorboten in Vlissingen
Read More
How we bombed Flushing docks
Engels artikel over een aanval op de havens van Vlissingen ( 1940 )
Read More
Verzetsman Poppe
Kort verhaal over verzetsman Poppe
Read More
V-2 Raketten
De relatie tussen V-2 raketten afgeschoten vanuit Serooskerke en Vlissingen wordt duidelijk in dit artikel.
Read More
Zoals het was en hoe het nu geworden is
Zoals het was en hoe het nu geworden is. Resultaat na 27 weken van restauratie en andere werkzaamheden.
Read More
Week 27, restauratie is ten einde
De restauratie is klaar. Na 27 weken is de restauratie afgerond.
Read More
Week 26 , er komt schot in de zaak
Week 26 van de restauratie. Er begint nu schot in de zaak te komen. De laatste stenen worden gemetseld en gevoegd.
Read More
Infatuate –  de voorbereiding –
Over de bevrijding van Walcheren ( Operation Infatuate ) zijn uitstekende boeken verschenen waarin het bombarderen van de dijken staat beschreven. Op mijn blog ga ik deze boeken niet naschrijven, maar maak ik wel gebruik van dezelfde bronnen die ik vanuit Engeland in mijn bezit heb gekregen. In dit artikel
Read More
Nieuwsbrief