Torpedo
Torpedo
Matrosen-Ober Peters en zijn torpedo’s
De eenheid van hoofd-matroos Peters was verantwoordelijk voor het onderhoud van de torpedo’s. De geallieerde inlichtingenofficier Izzard nam Peters in de namiddag van 3 november mee terug naar de lokatie waar de torpedo’s lagen opgeslagen.
Torpedo opslag in het Keizersbolwerk.
Het keizersbolwerk werd gedurende de Tweede Wereldoorlog door de Wehrmacht aangepast voor moderne oorlogvoering. Van de bestaande militair bedrijfsruimte, verbindingsgangen, enzovoorts werden onder andere uitkijkposten oftewel waarnemingsposten en mitrailleursnesten gemaakt. In één daarvan was het torpedomagazijn gevestigd te behoeven van de torpedolanceerbunker op het einde van het paalhoofd. De torpedo’s
De Kazematten, verandering 1940-1945
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de Kazematten onder het Keizersbolwerk door de Duitsers onder andere gebruikt als opslagplaats voor torpedo’s. Nu ben ik zeer benieuwd welke veranderingen men heeft aangebracht in het bouwwerk van Napoleon. Als je de Kazematten heden ten dage bezoekt valt al gelijk op dat de toegangsdeur
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief