Oostbeer video

Onder dit menu zijn diverse drone filmpjes te zien die de voortgang van restauratie laten zien. De meest recente staan onderaan de pagina.

Zoals het was voordat de restauratie begon.
De hekken staan opgesteld rond het bouwterrein, of liever gezegd het restauratie object.
Waar ze in de eerste week een flinke hoeveelheid grond uit de beer hebben verwijderd is dit onderdeel van de restauratie in de tweede week bijna klaar. Afgelopen week is er een begin gemaakt met de opbouw van steigers langs de buitenkant van de beer. Verder is er een begin gemaakt met het verwijderen van een deel van de in slechte staat verkerende grachtmuur. Deze zal in een later stadium weer opgebouwd .
Het lijkt alsof er in de derde week van de restauratie er niet veel is gebeurt. Het tegendeel is waar. Het verwijderen van de stenen toplaag, die bij de laatste restauratie is aangebracht zat blijkbaar nog stevig vast. Naar wat ik heb begrepen kostte dit aardig wat tijd. Deze laag moest verwijderd worden om bij de oude stenen te kunnen.
Verder is er op de film te zien dat er nu langs de gehele straatzijde van de beer een stellage staat.
De laatste twee weken is er veel werk verricht aan de Oostbeer. Kapotte en onbruikbare stenen zijn verwijderd en een van de toekomstige toegangen is 'metsel-klaar' gemaakt. Hier begint men op korte termijn met de opbouw.
Week 6 en 7 vanuit de lucht gezien.
Deze week staat in het teken van opbouw van de toegang tot de Oostbeer. De nieuw gebakken - oude - stenen zijn gebracht en het metselprofiel staat opgesteld.
De eerste stenen zijn geplaatst.
En er is een begin gemaakt met het plaatsten van de hard stenen traptreden.
Na een kleine tegenslag in week 9, is het werk in week 10 behoorlijk opgeschoten. Het metselwerk neemt nu duidelijke vormen aan. De zijmuren van de toegang tot de Oostbeer worden gemetseld. En aan de 'gracht'kant gaat de muur de hoogte in. Het aantal metselaars is van 4 naar een heleboel gegaan. Dan schiet het op.
De Oostbeer in vogelvlucht na de 11e week van restauratie. In de film zitten beelden verwerkt van de 1e week zodat goed te zien is wat er allemaal is gebeurt.
In het begin van week 14 is duidelijk te zien dat de eerste toegang vorm heeft gekregen. Na het metselen is deze van een stuclaag voorzien. Het is de bedoeling dat er bovenop de toegang en ernaast aarde gestort gaat worden. Zo krijg je een idee van een vestingwal.
Bijna is het eerste deel van de restauratie klaar. Nog 1 week te gaan en er moet nog veel gebeuren. Dit zijn beelden van de 16e week van restauratie.
Nieuwsbrief