Toestand Vlissingse havens 4 november 1944

Het rapport is gebaseerd op luchtfoto’s genomen op 4 november 1944. Aanleiding hiervoor is het in kaart brengen van de toestand van de havens. Het betreft hier dan voornamelijk de aanlegsteigers en dokken. Vermelde schade aan gebouwen wordt alleen vermeld als het gebouw een relatie heeft tot de haven. Dit geldt ook voor de gebieden die door de indudatie onder water zijn komen te staan. Verder is er geen poging ondernomen om onderscheid te maken tussen schade ontstaan door de bombardementen, recente of oudere bewust uitgevoerde sloopwerkzaamheden.