Verslag Vesting Vlissingen 1848 – Deel 4 –

De onderhorige forten De Nolle en de Ruiter

In beide forten is het aan te bevelen een houten, met aan de binnenzijde een met metselwerk beklede kazerne te bouwen. Deze kazerne moet zo’n 60 man huisvesten en daarbij worden voorzien van een ruimte voor officieren en onderofficieren. Dit gebouw dient ook een keuken, proviandkamer en politiekamer te krijgen.

In beide forten bevindt zich een defensieve toren waarin desnoods een regiment artillerie manschappen in ondergebracht zou kunnen worden.

Beide torens bevinden zich in slechte staat, de toren in Fort de Ruiter zou in zijn geheel moeten worden herbouwd.

Rond de kazernes en de torens zouden palissaden gebouwd moeten worden om zo samen tot een gezamenlijke verdediging te komen met het aanwezige reduit.

Buiten het verdedigingswerk moet een tamboer gebouwd worden, en de brug moet voorzien worden van een uitneembaar deel.

Fort de Nolle dient opgehoogd te worden.

Het fort Kenau Hasselaar

Dit fort valt niet te bezetten, is geheel door zand verstuift  en de aanwezige toren is zeer bouwvallig. Een schot tegen de toren zal deze in zijn geheel doen instorten.

Kustbatterij Tromp

De verdediging van de kustbatterij Tromp moet gebeuren vanuit een te bouwen bomvrij/defensief blokhuis.

De drie reduits der voormalige kroonwerken

Deze reduits zijn niet bewapend. Bij een eventuele vijandige landing zouden deze reduits licht bewapend kunnen worden. Echter liggen ze ter ver verwijderd van elkaar en de vesting om elkaar dekking te geven. Er mag dan ook geen lange of krachtige verdediging verwacht worden van deze reduits.

reduit : verdedigingswerk

Het vertragen van de vijand is het enige. Er zal een aanzienlijk bedrag uitgetrokken moeten worden om ze weer in een goede staat van verdediging te krijgen.

De inspecteur doet hierna een opsomming van wat er in elk reduit zou moeten gebeuren. In het kort komt het er op neer dat er een defensief blokhuis en een tamboer gebouwd zou moeten worden. Bruggen dienen aangepast te worden zodat deze onderbroken kunnen worden.

Fort Rammekens

Door de aanwezigheid van 20 vuurmonden mag men er vanuit gaan dat dit fort in staat is enige verdediging te kunnen geven bij een aanval. Het kroonwerk bevindt zich in een goede staat. Dit kan niet gezegd worden van het daarin gelegen reduit of het oude fort. De muren bevinden zich in zeer slechte staat waardoor herstel niet mogelijk is.

Om het geheel weer in een goede verdedigbare staat te brengen moeten er aanpassingen gebeuren zoals ; het ophogen van de bij de dijk gelegen borstwering , bouwen van tamboers, uitdiepen van de gracht, uitneembare bruggen aanbrengen, het opnieuw opbouwen van de afgegraven borstwering van het fort zelf en dan ook het opnieuw metselen van de schietgaten van de bastions.

Fort Zoutman

Ondanks dat Fort Zoutman niet is opgenomen in het armement1 van het Ministerie van Oorlog lijkt het de inspecteur toch wel belangrijk om dit fort ook mee te nemen in de verdediging. Het zou namelijk heel goed bescherming kunnen bieden aan de zogenaamde Rede van Rammekens. Bij storm zou het kunnen voorkomen dat schepen in de buurt van Fort Zoutman ten anker zouden gaan.

1 Alle krijgsbehoeften om een vesting in staat van verdediging te brengen.

Om de Vesting Vlissingen en de omliggende verdedigingswerken weer in een goede staat te krijgen is hier een kostenplaatje van fl 222163,00 ( € 2.298044,00 ) aan verbonden.

Bronnen :
Tekst : Gemeentearchief Vlissingen , Biblotheeknummer 3039 : OMM V 58 .Waarin opgenomen enkele tekeningen.
Afbeeldingen : Fort Kenau Hasselaar : HTA2390. Kaart met verdedigingswerken : HTA0843 en HTA1734
Gemeentearchief Vlissingen , Biblotheeknummer 3039 : OMM V 58 .Waarin opgenomen enkele tekeningen.
Afbeelding ” de Koning Der Nederlanden ” Gemeentearchief Vlissingen 414 – nr.1958Tekst : Gemeentearchief Vlissingen , Biblotheeknummer 3039 : OMM V 58 .Waarin opgenomen enkele tekeningen.
Plattegrond : Gemeentearchief Vlissingen, digitaalnummer , FA24064 – Vlissingen 1841 -Gemeentearchief Vlissingen , Biblotheeknummer 3039 : OMM V 58 .Waarin opgenomen enkele tekeningen.

Nieuwsbrief

Comments
All comments.
Comments

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.