” Laat zien wat verborgen is onder de stad”, zo opende de PZC in juni 2014 het artikel over mijn verhaal met betrekking tot het gangenstelsel onder de Boulevard Bankert / Coosje Buskenstraat.

Een ontdekkingstocht naar de ‘mysterieuze ‘ gangen onder de Boulevards van Vlissingen. Gangen die helemaal niet zo mysterieus zijn als gedacht. Door middel van archief onderzoek, verhalen van Vlissingers en huisbezoeken heb ik een beeld gekregen wat zich onder je voeten bevindt als je wandelt over dit

548423168601540Lezen, vragen en zoeken. Komt er uit een vraag een antwoord, dan ontstaat er weer een nieuwe vraag. Maar ik ga door tot dat ik duidelijkheid heb over al dan niet bestaande gangen in het vroegere verdedigingsstelsel van Vlissingen. 

Vlissingen is door de eeuwen heen een belangrijke stad geweest voor

546427892134401546427902134400 546431822134008

546972978746559

Wat weet ik tot nu toe ?

1. Dat er een gangenstelsel aanwezig is nu toch wel zeker. Tekeningen van de Westbeer uit 1810 en 1946 laten zien dat er gangen zitten onder dit deel van de boulevard.

2. Er zijn foto’s van gangen.

3. Gangen niet meer toegankelijk. Zijn

Vanwege de dreiging van oorlog besloot de Gemeente Vlissingen in 1939 om een onderzoek in te lassen om de Napoleontische gangen te gebruiken als schuilkelder voor de burgerbevolking.

De directeur van de Gemeentewerken , de heer C Ouwerhand, schreef in januari 1941 een verslag aan de burgemeester en wethouders van Vlissingen. Dit verslag omschrijft de kosten en hoe de gangen omgebouwd konden