Posten en Kustbatterijen – Vesting Vlissingen 1831 –

Het laatste artikel over de Vesting Vlissingen uit 1831, opgetekend door de Luitenant Kolonel Ingenieur Theodorus Brunsveld van Hulten.

Dit laatste artikel gaat over posten en de eventueel daarbij behorende batterijen. Er wordt gesproken over kroonwerken en dit moet gezien worden als een onderdeel van de verdediging die buiten de eigenlijke vesting ligt. Binnen dit kroonwerk ligt een zelfstandig verdedigbaar werk, ook wel reduit geheten,  omgeven door een natte gracht. Onder een batterij verstaat met een opstelling voor een aantal stukken geschut.

De rode cirkels geven de lokatie van de grenspalen aan die het grondgebied van Vlissingen markeren.

Ten westen van Vlissingen op een afstand van zo’n 950 meter van de hoofdwal ligt op een duin, wat deel uitmaakt van de zeewering een lunet, een klein verdedigingswerk. Dit lunet Kenau Hasselaar is thans geheel verstoven en de hierbij behorende bomvrije toren is in slechte staat (K)

Verder naar het westen toe is een inspringende hoek ,met een dijk met daarop een vijfhoekig verdedigingswerk, Fort de Nolle (N) . Deze ligt op ongeveer 1300 meter van de hoofdwal van de Vesting. Iedere zijde is zo’n 80 meter lang. Voor het verdedigingswerk ligt een natte gracht. In het werk is een ronde toren gebouwd die groter is dan de toren bij Kenau Hasselaar.
In dit verdedigingswerk zijn geen gebouwen aanwezig. In de linker- en rechterzijde zit de toegang tot het werk in de vorm van een houten poterne ( doorgang onder de wal door ) die gelijk dienst doet als kazemat.

Voor dit verdedigingswerk ligt een zware kustbatterij welke thans geheel afgebroken is. Er bevindt zich hier ook nog een wachthuis wat in redelijke staat is. Onder de kustbatterij bevinden zich 3 gemetselde gewelven die als kruitmagazijn dienen. Om deze te kunnen hergebruiken dient het gerepareerd te worden.

Linker kroonwerk

Aan de rechterkant van Fort de Nolle (N) ligt het linker kroonwerk (L) wat op een afstand van 1100 meter ligt van Fort de Nolle en op 1150 meter afstand van Bastion 3. Het reduit heeft een vijfhoekige vorm en is omgeven door een natte gracht.
De toegang tot het reduit is door middel van een gemetselde poterne. Het werk van dit verdedigingswerk is onvoltooid.

Midden kroonwerk

Dit werk (M) ligt op een afstand van 1129 meter van de vestingmuur en 1297 meter van het linker kroonwerk. Toegang geschiedt ook door middel van een gemetselde poterne. In het aarden reduit bevindt zich een gemetselde reduit waarvan de gewelven voltooid zijn, maar in een slechte staat verkeren. Dit kroonwerk samen met het reduit bevindt zich in het algemeen in een betere staat dan het linker kroonwerk.

Rechter kroonwerk

Op een afstand van zo’n 1400 meter gelegen van Bastion 7 en 1325 meter afstand van het midden kroonwerk ligt het rechter kroonwerk. Aan dit kroonwerk is nauwelijks begonnen en heeft slechts de eerste vorm van een bastion. De gemetselde poterne is aanwezig maar is beschadigd.

Fort Admiraal de Ruiter

Dit fort (FR) ligt rechts van het rechter kroonwerk, en ligt tegen de zeedijk aan op een afstand van 950 tot het rechter kroonwerk. De afstand tot Bastion 8 is 1600 meter. Het heeft de vorm van een zevenhoek en is door een natte gracht omgeven. In dit fort staat een gemetselde toren. De toegang is door een houten poterne en aan de zijden bevinden zich magazijntjes. Verder lijkt het in veel op Fort de Nolle.
Voor dit fort ligt een kustbatterij met de daarbij behorende gemetselde gewelven. En net als bij Fort de Nolle dienen deze gewelven hersteld te worden om ze geschikt te maken als kruitmagazijn.

Overige forten

Overige Forten

  • Tussen Fort Admiraal de Ruiter en de vestingwal van Vlissingen ligt Kustbatterij Admiraal Tromp.
  • Fort Admiraal Zoutman ligt tussen Fort Admiraal de Ruiter en Fort Rammekens in, iets meer richting Rammekens. Hier bevindt zich een kustbatterij. Het fort zelf is omgeven door een natte gracht.
  • Fort Rammekens, deze ligt bij de ingang van de oude haven naar Middelburg. Dit fort heeft een gemetselde vestingwal en is omgeven door een natte gracht. Het is gebouwd in de vorm van een half en een heel bastion. In het fort bevinden zich aan de rechterzijde 5 kazematten. Onder het bastion is een grote kazemat gebouwd. Aan beide zijden van de toegang bevinden zich een klein overwelfde kazemat. Onder de 2 halve bastions bevinden zich kamerkelders.

Aan de landzijde zijn de Fransen begonnen met het aanleggen van een kroonwerk. Ondanks de aanwezigheid van een grote hoeveelheid aangeleverde aarde is het bijlange na niet voltooid.

 In het kroonwerk bevindt zich een logement van de commandant  en een houten wachthuisje.

 Net zoals bij sommige van de overige kroonwerken bevindt zich hier ook een tot het Rijk toebehorend boerenwoning

2015

Alleen de woonwijk ” het Fort ” herinnert nog aan een van de kroonwerken. In dit geval zijn deze woningen gebouwd op de locatie van het linker kroonwerk.

De watergangen gelegen in het oostelijke deel van Vlissingen zouden nog een aanwijzing kunnen zijn van de hier gelegen posten / verdedigingswerken.

Nieuwsbrief

Comments
All comments.
Comments

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  1. Eddie

    Leuk dat je ook nog aangeeft wat waar is in het heden. Weer mooi gedaan!