De gangen in voor een onderzoek

550296665080857In september 1981 heeft er gedurende een week een onderzoek plaatsgevonden in het gangenstelsel onder de Boulevard Bankert/Coosje Buskenstraat.

Hier is een verslag van opgemaakt met daarin de volgende tekst :
” In totaal is onderzocht 130 m. gang, waarvan 90 m. uit de tijd van Napoleon, bouwjaar +/- 1810 en 40 m. gang, gebouwd in 1940.”

Het verslag maakt melding van een goede conditie van de gangen. Er is praktisch geen scheurvorming aanwezig in de wanden. De onderzoeker heeft het idee dat de scheuren (foto) ontstaan zijn bij de bouw van de Naereboutflat (foto) op de hoek Coosje Buskenstraat/ Boulevard de Ruyter.

Deze scheuren hebben geen nadelige invloed op de stevigheid van de gangen.

550297488414108 550299448413912 550296708414186

De jarenlange afsluiting heeft wel veroorzaakt, door een gebrek aan ventilatie, dat de muren vervuild zijn met een gelei-achtige substantie. De metselspecie blijkt nog in goede staat te verkeren. In een deel van een gang is wel, tot kniehoogte water aangetroffen (foto).

Over het bovenstaande is de verslaglegger duidelijk : het metselwerk is door middel van een hogedruk reiniger makkelijk schoon te maken. Op sommige plekken moet het metselwerk (specie) gerestaureerd worden en het water zal zeer waarschijnlijk geen grondwater zijn maar oppervlaktewater wat zal verdwijnen bij goede ventilatie.

” Er doen zich GEEN technische onoplosbare problemen voor, terwijl gesignaleerde onregelmatigheden en tekortkomingen, op het eerste gezicht zonder al te grote financiële konsekwenties zijn te elimineren.”, staat geschreven in het verslag uit 1981.

Hoe zou de toestand zijn van de gangen in 2014? Gangen die in de geschiedenis van Vlissingen gebruikt zijn door vriend en vijand en die zeker aandacht verdienen in 2015 waarin gevierd zal worden dat Vlissingen 700 jaar geleden stadsrechten verkreeg.

Nieuwsbrief