Een verhaal van een R.A.F piloot over het bombardement op het Vlissingse havengebied. Afkomstig uit The War Illustrated , 1 november 1940 Lees het verhaal How we Bombed Flushing Docks
De Duitsers zagen in de torpedo een wapen wat geschikt werd geacht een rol te spelen bij de bescherming van havens, kanalen en kuststroken. Vooral in Noorwegen en Frankrijk zijn er veel torpedobunkers gebouwd. Maar ook Nederland staat op het lijstje ( zie afbeelding 3 ) en zo bouwen de Duitsers in
Een vrije doorgang over de Westerschelde richting Antwerpen was van groot belang voor de geallieerde strijdkrachten. Niet alleen het Duitse geschut en de aanwezigheid van zeemijnen baarde het opperbevel zorgen, maar ook de mogelijkheid dat de Duitsers een blokkade van schepen zouden opwerpen. En zo een snelle ingebruikname van de haven
Terwijl de geallieerden steeds verder oprukken en operatie Vitality (aanval op Zuid-Beveland) op het punt staat te beginnen zijn de overstromingen ten gevolge van de dijkdoorbraken op Walcheren goed merkbaar voor de Duitser. Een melding op 19 oktober 1944 geeft aan dat de noordelijke gebieden van Walcheren onder water komen
Een Duits schrijven over het belang van de haven van Antwerpen voor de geallieerde. Dit wisten ze waarschijnlijk al, maar een artikel in een Engelse krant wees ze er nogmaals op. Het was een duidelijke aanwijzing: het 15e leger kreeg de belangrijk taak  de haven van Antwerpen voor de geallieerde
In de vele boeken die ondertussen heb gelezen over de bevrijding van Walcheren en dan Vlissingen in het bijzonder ben ik meerdere malen datgene wat mij zo bezig houdt tegengekomen. En dan heb ik over onderaardse gangen. Met regelmaat maken auteurs melding hierover, maar nergens geeft men aan waar de
In het artikel Kazematten maak ik melding van de opslag van torpedo’s in de kazematten. Dit naar aanleiding van een ooggetuigenverslag. En ook verschillende websites maken vermelding dat de kazematten gedurende de laatste oorlogsjaren door de Duitsers gebruikt werd als opslag van torpedo’s. Tot vandaag dacht ik dat ook, ik kon in ieder
Nieuwsbrief