Boulevard de Ruijter

Regelmatig kreeg ik verhalen te horen van Vlissingers over een gang die onder Boulevard de Ruyter zou lopen. Echter was er niemand die echt kon bevestigen dat de gangen er nog  zijn of dat ze er in het verleden hebben gelopen.  Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik ging op zoek naar informatie over de gangen.

Uit het dagboek van een Vlissinger
Een beetje snuffelen in documenten levert met regelmaat verrassende vondsten op. Op zoek naar informatie over bunkers op de Boulevard de Ruyter viel mijn oog op een passage uit een dagboek van een Vlissinger. Beantwoord dit soort vondsten alle vragen betreffende het gangenstelsel vraagstuk ? Nee, het bevestigd wel bepaalde vermoedens maar
Read More
Duitse gangen
Zijn de gangen onder de boulevard de Ruyter nu gemaakt door de Fransen of zijn de Duitser gedurende de oorlogsperiode in de weer geweest men een bouwproject ? Ik zet in op Duits. Maar toch wil ik even de Fransen erbij betrekken. Gewoon omdat het interessant is en ik heb
Read More
Gangen op papier
In de jaren 1958 tot en met 1960 werden de eerste aanpassingen gedaan aan de zeewering. Maar daar was het nog niet mee klaar. De zeewering moet versterkt worden zodat een superstorm weerstaan kon worden. Er kwamen plannen om de zeewering te slopen en te vervangen door een geheel nieuwe
Read More
Wist men dat er gangen waren ?
Met het oog op de Deltawet begon men in 1957 met het opstellen van plannen om de zeewering te versterken. Dit had betrekking op boulevard Evertsen, Bankert en de Ruyter. Zou ik in al die dossiers wat vinden over gangen onder het wegdek van boulevard de Ruyter ? Een van
Read More
Gemetselde gangen boulevard de Ruyter
Op de boulevard de Ruyter trof men in 1981 tijdens werkzaamheden gemetselde gangen aan. Deze gangen werden op meerdere plekken gevonden in de boulevard de Ruyter. Men zegt dat het Duitse loopgraven zijn, echter heb ik hier nog geen bewijs van kunnen vinden. Het is zelfs zo dat ik tot
Read More
Nieuwsbrief