Lorem ipsum dolor sit amet.
Blog 1
Vlissingen werd een hel op aarde en wij hadden ‘m gecreëerd.
Journal of a soldier of the seventy-first regiment, het verhaal van een jonge soldaat die aanwezig was bij de aanval op Vlissingen. Verhaal is gebaseerd op zijn memoires opgesteld na ontslag uit militaire dienst in 1818.
Read More
Letters from Flushing
Tegen het eind van de maand juli 1809 vertrekken vanuit Engeland meer dan 600 schepen met aan boord zo’n 40000 militairen. Deze expeditie die bekend komt te staan onder de naam “ Grand Expedition “ heeft al eerste belangrijkste doel de vesting Vlissingen is.
Read More
Vervanging Centrale Keuken bombardement 1 juni 1942
Vernieling fabriekskeuken van De Schelde op 15 augustus 1943
Read More
Vernieling fabriekskeuken  De Schelde op 15 augustus 1943
Vernieling fabriekskeuken van De Schelde op 15 augustus 1943
Read More
Toestand Vlissingse havens 4 november 1944
Het rapport is gebaseerd op luchtfoto’s genomen op 4 november 1944. Aanleiding hiervoor is het in kaart brengen van de toestand van de havens. Het betreft hier dan voornamelijk de aanlegsteigers en dokken. Vermelde schade aan gebouwen wordt alleen vermeld als het gebouw een relatie heeft tot de haven. Dit
Read More
De eerste dagen van Korvetten-Kapitän Hans Gayer in Vlissingen
Na de snelle opmars van de Duitse troepen en de daarop volgende inname van Vlissingen ( 17 mei 1940 ) komt op 21 mei Korvetten-Kapitän Hans Gayer in Vlissingen aan. Hier zal hij tot februari 1941 in de rol van Hafenkapitän en Hafenkommandant verantwoordelijk zijn voor alles met
Read More
Artikel PZC over de Westpoort – juli 2017 –
Artikel PZC over de Westpoort -juli 2017 -
Read More
Vlissingen, een omsloten stad
De ligging aan zee heeft Vlissingen altijd een strategisch belang gegeven. Vanaf de 14e eeuw hebben machthebbers de stad willen beschermen. Waar eerst de bescherming nog uit dijken en wallen bestaat verandert dit in de daarop volgende eeuwen. De stad wordt ommuurd, wallen worden verhoogd en er worden grachten gegraven.
Read More
Bezoek aan Vlissingen – December 1944 –
Tijdens een bezoek aan Vlissingen ( december 1944 ) valt het op dat de bevolking een passieve indruk maakt. De lust om de handen uit de mouwen te steken ontbreekt bij een een groot deel van de bevolking. Het is zelf zo erg dat de term apathisch valt in het
Read More
Rechnung für die Wehrmacht 1
Rekening voor het afbreken van de wandelpier in opdracht van de Duitse bezetter.
Read More
Nieuwsbrief