Restauratie Oostbeer

Restauratie van de Oostbeer. Een nieuw jaar, een nieuw begin zal men gedacht hebben bij de gemeente Vlissingen als er in januari 1979  toestemming wordt gegeven om een definitieve kostenraming en restauratieplan op te stellen. Aan het eind van het jaar ’79 komt er een kostenraming en een schetsplan. De kosten van het plan komen