Vesting Vlissingen Casantsbolwerk en Oostbeer

– Verdedigingswerk Oostbeer en omgeving – Van oudsher is Vlissingen altijd al een versterkte stad geweest. In 1489 werd Vlissingen ommuurd ter verdediging. In de daarop volgende jaren werd deze versterking steeds verder uitgebreid. Voor uitleg over de verdediging waar de Oostbeer een rol speelt moet ik naar de periode gaan waarin Vlissingen werd afgestaan aan